Vladislav - ohlédnutí za rokem 2019

18. 05. 2020 – Jakub Těsnohlídek

V loňském roce jsme prováděli drobnější akci ve Vladislavi na Třebíčsku.  Archeologický výzkum byl vyvolaný odvlhčením a rekonstrukcí dešťové kanalizace kostela Nejsvětější Trojice. Zemní práce odhalily základové zdivo, dobře patrná byla stavební spára, oddělující nároží románské fáze od mladších přístaveb. Výkopy v prostoru hřbitova obsahovaly fragmentární osteologický materiál, středověkou kruhovou přezku, novověkou svátostku, několik zlomků keramiky, a četné slitky zvonoviny, které se koncentrovaly jižně od zvonice. Ty by teoreticky mohly souviset s odléváním zvonů. Větší  ulil mistr Ondřej Hirschermaier roku 1635. Menší zvon byl ulit roku 1699 a je na něm obraz Panny Marie a sv. Vojtěcha. Má na sobě nápis: „Od moru, hladu, války a ohně vysvoboď nás Panne“.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.