NIJENBEEK, hrad-kastel z cihel

10. 05. 2020 – David Merta

Kde není kámen, tam se staví z cihel. I hrady…jeden příklad z Nizozemí předkládám.

Jméno tohoto hradu se poprvé objevuje v roce 1266, pravděpodobně byl však Nijenbeek postaven již v roce 1230. Hrad, který v prvních letech stál neustále u řeky, vlastnil jeden a týž Theodericus (Dirk), rytíř a pán z Nijenbeeku. V té době se skládal pouze z obytné věže a dnes nejsou známy žádné další stavby. Je možné, předpokladatelné, že zejména hospodářské stavby byly dřevěné nebo dřevohliněné…a tudíž se o nich neví. Brzy poté se kastel dostal do držení hraběte z Gelre, který si ho bude udržovat stovky let. Od konce čtrnáctého století byl hrad pronajat rodině Van Steenbergen.

V roce 1343 Reinald III následoval funkci svého otce jako vévoda z Gelre. Několik let po nástupu do úřadu se jeden z poradců Reinalda, Gijsbert van Bronckhorst dostal do konfliktu s utrechtským biskupem. Reinald byl nucen se postavit na stranu svého vazala, Biskup z Utrechtu hledal podporu proti Bronckhorstenům, u rodu Heekerensů. Krátce nato se však i Reinald odklonil na stranu Heekerensů, na které Bronkhorsten hledal podporu od Reinaldova bratra Eduarda. Spor pokračoval přerušovaně několik let, dokud nebyl Reinald v bitvě u Tiel rozhodně poražen a jeho bratr zajat. Přestože byl Reinald několik let uvězněn v blízkosti Arnhemu, kolem roku 1365 byl přemístěn do Nijenbeeku, kde zůstal až do smrti svého bratra v roce 1371. Podle tradice si Reinald užíval kulinářských radostí ze života do té míry, že při jeho konečném propuštění musel být vybourán kus zdi, aby se vévoda dostal na svobodu…

URL HistorischeRuin NijenbeekWikipediaNijenbeekCastles lexicon1345Rijksmonumentnr38039

Publikace:

Taco Hermans - Middeleeuwse woontorens in Nederland : de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, 2016 -- blz 146-147 (met illustratie)

[onbekende auteur] - Nijenbeek en het privaat, 2015 -- blz 19 (met illustratie)

taco Hermans - Woontorens in Nederland; bouwhistorische gids voor middeleeuwse woontorens, 2015 -- blz 156-159 (met illustratie)

  1. J. Kuipers-Verbuijs - Ruïnes in Nederland, 1997 -- blz 158 (met illustratie)

Hans Louis Janssen - 1000 jaar kastelen in Nederland, 1996 -- blz 85

Jan Harenberg - Kastelen rond Zutphen II, 1988

 

https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=140#kasteel-foto/0/


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.