Veigertovský dům v Kolíně aneb odkud pocházel rybníkář Jakub Krčín, jeho život a dílo

28. 04. 2020 – David Merta

To, že Jakub Krčín pochází z Kolína asi není moc známé. Tedy já jsem to nevěděl. A tak vám, ctěným čtenářkám a čtenářům, poskytuji několik poznámek, které jsem zjistil.

Velký středověký dům z konce 13. století, který vznikl na dvou gotických parcelách nebo spojením dvou samostatmých domů (?). První písemná zmínka o domě pochází až z roku 1494, kdy se v radním manuálu městského písaře Jakuba z Vrbice píše, že dům prodal Jan Rorýc svému zeti Jakubu Krčínovi st. z Jelčan, dědečkovi Jakuba Krčína z Jelčan, který ho vlastnil do roku 1499. V roce 1623 dům zdědila Kateřina, dcera Cypriana Volyňského, jejíž poslední muž Martin Kincl z moravských Ivančic odkázal dům svému synovi Tobiáši Kinclovi, který ho vlastnil do roku 1680. V letech 1707–35 dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis a v této době byla nejspíše uskutečněna významná barokní přestavba, kterou připomíná štuková výzdoba na klenbách průjezdu a dvou místností v přízemí. V roce 1757 dům  koupil Václav Veigert, podzámecký mlynář, po kterém ho vlastnil do roku 1812 jeho syn Václav, zámožný kolínský kupec. Do dnešní pozdně klasicistní podoby byl přestavěn v roce 1863 nákladem obchodníka Josefa Turnaua. V roce 2016 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a dostavba domu.

            Jakub Krčín byl prý muž mračivý a nerudný, agilní a sebestředný, pověsti, které jeho pozdní život doprovázejí, dokonce mluví o čertech v jeho službách, bývá také ale na druhou stranu také považován za prvního českého ekonoma. Tak si vyberte. Vrchnost s ním však byla navýsost spokojena. Byl s panem Vilémem z Rožmberka, pro kterého pracoval, stejně starý, což asi bylo z mnoha důvodů důležité…a hlavně byl pan Vilém jeho dlužníkem…Jeho děd, tedy děd Jakuba Krčína, byl muž vážený, ale také asi veselý…jak to s nimi přesně bylo a jak dědeček bydlel v útlém dětství jsem se ve zkratce pokusil popsat výše. Pohříchu jen z pohledu historických pramenů…

V jihočeském městě Třeboni, podobně tomu bylo s Českým Krumlovem, se kterým je jeho život spojen, mohou vykládat, jedni Jakuba nenáviděli, druzí milovali. Jakubovi Krčínovi z Jelčan (1535–1604) patří v naší historii asi místo největšího projektanta a stavitele vodních děl, před tím zakládal třeba pivovary nebo ovčíny…

To, že například při povodních v roce 2002, jím založené rybníky zadržovaly takové množství vody, které by přehrady na Vltavě nebyly schopny zachytit. Bez Krčínových rybníků by tedy tehdy zřejmě došlo k opětovnému zničení Karlova mostu a voda by prý zaplavila i Václavské náměstí…

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zemřel bez mužských potomků, měl šest dcer, někdy mezi 19 lednem a 15 únorem roku 1604.

 

https://www.informuji.cz/objekt/10875-regionalni-muzeum-v-koline-veigertovsky-dum/brezen/

https://www.inadhled.cz/zajimavosti/dejiny-naroda-ceskeho-jakub-krcin-z-jelcan-muz-co-postavil-more/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1165112298-pamet-vody-aneb-odkaz-jakuba-krcina/)

https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/dum-cp-8-veigertovsky

http://druidova-mysteria.cz/HISTORIE/JAKUB_KRCIN.htm

  1. Čechura, Jakub Krčín z Jelčan…kniha

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.