Dům U kamenného zvonu

20. 04. 2020 – David Merta

Jedná se asi o nejvíce tzv. profláklý historický dům na našem území.

Podle posledních stavebně-historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla.

Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu. Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze.

Hlavní dominantu průčelí bohatě zdobeného gotickými architektonickými prvky tvořila plastická figurální výzdoba. Její ikonografický program oslavoval ideu království a panovnickou rodinu – v této souvislosti vznikla domněnka, že stavebníkem byl někdo z okruhu královského dvora. Typické domovní znamení umístili na nároží budovy v 16. století. Po roce 1685 a v 18. století proběhly barokní úpravy budovy. Náročné rekonstrukci domu U Kamenného zvonu, při které byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně-historický průzkum.  

Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt Galerii hlavního města Prahy, které slouží jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. V objektu je otevřena prodejna knih a katalogů a ve spodní zadní části objektu je umístěna kavárna.

A jak dům dnes vypadá? Jedná se o dvoupatrový, čtyřkřídlý nárožní palác s obdélným dvorem a předsunutým věžovým nárožím s dlátovou střechou. Jeho západní fasáda je neomítaná kvádrová, ostatní jsou omítnuté. Prostory kolem dvora jsou jednotraktové, nadzemní patra věžního paláce jednoprostorová. V pavlačovém dvoře s valounovou dlažbou se nachází dvě studny, kromě severního křídla je celý objekt podsklepen (většinou valenými klenbami). Západní fasáda věžového paláce má v přízemí portál a v patrech tři okenní osy a čtyři niky, které vyplňují prostory mezi nimi. Horizontálně ji člení římsy a členěný pás z pohledového betonu nad druhým patrem, imitující středověký ochoz. Okna mají hrotité oblouky, nad nimi je patrný obrys vimperků, které fasádu kdysi zdobily. V nikách původně byly sochy, na rohu pod římsou prvního patra se nachází kamenný zvon, domovní znamení. Fasáda na jižní straně má 10 okenních os.

Tenhle dům si z mnoha důvodů zaslouží návštěvu nebo jinak projevený zájem…

 

http://ghmp.cz/dum-u-kamenneho-zvonu/

https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-kamenneho-zvonu-15724657

https://www.hrady.cz/index.php?OID=2031

https://plus.rozhlas.cz/tajemstvi-domu-u-kamenneho-zvonu-prednaska-phdr-klary-benesovske-v-6646007

https://plus.rozhlas.cz/tajemstvi-domu-u-kamenneho-zvonu-prednaska-phdr-klary-benesovske-v-6645999


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.