V čem je nám blízké divadlo Na Jezerce

11. 04. 2020 – Marek Peška

V divadle Na Jezerce jsem bohužel nikdy nebyl, což je přímo úměrné vzdáleností mého bydliště a Prahy. Jeho repertoár se mi líbí a principál Jan Hrušínský patří již od mládí k mým oblíbeným hercům. V pátek jsem si proto se zaujetím přečetl jeho reakci na navrhovanou pomoc ministra Zaorálka kultuře, která je těžce zasažená koronavirovou karanténou. Jednoduše řečeno se peníze budou dávat pouze těm, kteří jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, nebo od něj dostali v minulých letech nějakou dotaci. Divadlo Na Jezerce, stejně jako řada nakladatelů a knižních vydavatelů, se kterými jako milovník knih také sympatizuji, této podmínce bohužel nevyhovují. Jsou odkázáni pouze na zvýhodněné úvěry a nějakou obecnou blíže nespecifikovanou pomoc státu. Jan Hrušínský obviňuje ministra, „že už třicet let nežijeme v socialistickém zřízení a součástí kultury jsou – stejně jako všude v civilizovaném světě - soukromé subjekty, které například v euroatlantickém prostoru tvoří základ kvality tamního života“ a žádá jeho odchod. Zaorálek na to namítá, „že v první vlně chtěl podpořit subjekty, které to v tuto chvíli potřebují a nemohou generovat zisk, který vkládají vždy do nových projektů“. Oba mají pravdu. Na obranu jinak sympatického ministra Zaorálka musím říct, že s tímto „socialistickým přístupem“ nepřišel on, ale je v naší společnosti hluboce zakořeněn již od předlistopadového období a přetrvává jako jakási naše „kulturní jistota“. Jak říká můj známý z krajské samosprávy, „stejně se u nás vše utopí v příspěvkovkách a na ty ostatní zbydou jen drobky“. Ostatně nic s tímto stavem v minulosti neudělal ani žádný z pravicových (nesocialistických!) či lidoveckých ministrů kultury… My (Archaia Brno) jako neziskovka také spoléháme pouze na sebe a žádnou skutečnou dotaci na provoz jsme nikdy nedostali, vyjma několika desítek tisíc na provoz Encyklopedie Brna asi před deseti lety. Grantové projekty vybojované v soutěžích s dotacemi rozhodně nelze srovnávat. Proto potíže, které zmiňuje Jan Hrušínský, velmi dobře chápu a upřímně bych chtěl, aby je stejně vnímal i ministr. Náš ústav rozhodně nyní není v tak tragické situaci jako divadla či knihkupectví, práci zatím máme. Nicméně již nyní je patrné, že to nevydrží dlouho. Za odvedenou práci se bohužel přestává platit a součástí koronavirové krize začíná být i infekční neochota objednatelů hradit faktury, říká se tomu druhotná platební neschopnost. O řešení této otázky či úlevách či odložení DPH jsem dosud od paní ministryně nic neslyšel… A to rozhodně v této situaci nejsme a nebudeme sami. Jen jsem zahlédl článek, jak si finanční úřad v Ostravě „zaklekl“ kvůli DPH na nějakého chudáka s restaurací. Nedělám si iluze, že nám perspektivně někdo pomůže. Stejně jako divadlo Na Jezerce v tom brzy budeme opět zcela sami a ne vlastním přičiněním. Ono by stačilo, kdyby v rámci „pomoci“ kultuře a památkové péči nebyly prozatím rušeny či pozastavovány nejrůznější plánované projekty, opravy, fondy atd., což se nyní děje.

Myslím na všechna ta malá soukromá divadla, neziskovky co poskytují volnočasové aktivity, sociální služby a jim podobné organizace, jejichž přežití je pro zdraví občanské společnosti velmi důležité. Kdo se za ně postaví? Kde seženou peníze na alespoň základní provoz? V tomto je přístup ministra Zaorálka vůči nestátnímu sektoru zcela signifikantní a lze jej vysledovat napříč celou vládou. Neziskové, ale i řada soukromých kulturních organizací se k žádným úvěrům nikdy nedostanou, je to iluze, kterou mohou ministři říkat pouze nepoučeným čtenářům. Několikrát jsme to sami zažili a to hned v několika bankách a vždy nám bylo řečeno, že „neziskové organizace příslušná banka úvěrovat prostě neumí“, tím myšleno nechce. Výjimkou jsou prý pouze společnosti jako Člověk v tísni. Úvěry navíc musí být spláceny se zisku, který tyto organizace v drtivé většině také nemají. Podobné to bude asi i u divadel… Ostatně naše činnost je zcela zbytná a naše přežití je ze společenského hlediska opravdu nedůležité a chybět patrně budeme pouze pár nadšencům. Komunisté příznačně této oblasti říkali „nadstavbová“.

Držím moc palce divadlu Na Jezerce, které se zřejmě stejně jako my bude muset obejít bez podobné vládní pomoci, kterou získají státem podporované subjekty. Doufám, že ho diváci podrží! Zkusím se také přijet podívat. Myslím také na všechny z nestátního neziskového sektoru, kteří mají potíže a dělají potřebou a podhodnocenou práci, kterou by státní či veřejné příspěvkové organizace za podobné náklady většinou nezvládly, nebo na ni nemají kapacity.

PROSÍM POMÁHEJTE JIM, NEMAJÍ TO JEDNODUCHÉ!

Zdroj: https://www.idnes.cz/kultura/divadlo/jan-hrusinsky-reakce-ministerstvo-kultury-podpora-koronavirus.A200409_235727_divadlo_ts


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.