Ke kostelům

10. 04. 2020 – David Merta

Ondřej Vaculík dostal před mnoha lety od kostelnice paní Matouškové klíče od kostela Narození Panny Marie v Mrtníku u Hořovic. Myslel, že dočasně. Za tu dobu, co je má, se změnilo mnohé – vymizeli pamětníci nejrůznějších událostí, které poznamenaly i malou brdskou obec, padl jeden režim a byl nastolen jiný, kostel několikrát vyloupili, vichřice pošramotila šindelovou střechu, vichr vylomil kříž na věži, nahnilé trámy dotrouchnivěly, fasáda zvětrala. Ale stejných třicet let se o kostel snaží starat. Co člověku díky tomu utkvívá v mysli.

Pan Vaculík hovoří o konkrétním kostele. Kostel však také bývá nejstarší stavbou v obci, proto je z našeho pohledu velmi důležité vše dokumentovat. Ale, ne vždy se to děje. Velmi často za tímto jevem stojí malá, žádná nebo nepravdivá informace…a třeba také neochota některých bauforšerů. O té ale nevím…Ondřej Vaculík podává o věci jaksi jiný, asi mnohem důležitější pohled.

Dovolil jsem si tedy ke kostelu v Mrtníku krátký kompilovaný textík…Kostel je zde jako farní uváděn až v roce 1352, kdy byla za vlády Karla IV. místní kaple podle historických pramenů povýšena na plebánii. Byl to tedy kostel nebo kaple, která se kostelem až stala? Je však snad o více než sto let starší. To ono. Myslí se. Původně býval nebo bývala svatostánkem havířů těžících železnou rudu na nedaleké Jedové hoře, kde se těžila ona železná ruda s vysokým obsahem rtuti (proto byla nazvána jedová). Roku 1364 byl v kostele pořízen nový oltář a současně s ním i gotická socha P. Marie. Lze předpokládat, že po tomto datu už se o kostel jednalo…Roku 1586 pak nechal poblíž kostela zbudovat Jiřík Pešík faru a školu a byl v roce 1601 v kostele pohřben. Okolo roku 1600 je však kostel uváděn jako protestantský.

 

https://vltava.rozhlas.cz/ondrej-vaculik-dira-ve-strope-jako-marny-pokus-o-cestu-do-nebe-8174637

https://www.hrady.cz/index.php?OID=1184&PARAM=11&tid=883&pos=450


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.