Bitva u Visby, sen každého archeologa

08. 04. 2020 – David Merta, Ondřej Merta

Tato událost mne zajímá už od mých náctin, kdy jsem se o ní dozvěděl, ale podrobněji jsem se k ní dostal až nyní. Již v minulosti jsem k ní disponoval knihou v pdf. Takže…

Dánský král Valdemar IV. Atterdag (Zítřek) upřel po získání jihošvédského kraje Skane svoji pozornost na ostrov Gotland. Gotlanďané platili daně králi Švédska, ačkoli populace Visby byla různorodá a zahrnovala lidi slovanského (ruského) původu, Dány a Němce. V roce 1280 se město Visby připojilo k Vendskému městskému spolku (součásti spolku hanzovního), tvořenému Rigou, Lübeckem, Tallinnem a dalšími velkými městy severní Evropy, čímž se více vydělilo od zbytku ostrova. Zvýšilo se tak napětí mezi měšťany a zbylým obyvatelstvem, jež vedlo k občanské válce, z níž v roce 1288 vyšlo vítězně Visby, přes to, že protivné straně pomohli rytíři z Estonska…

Dne 22. července 1361 se Valdemar vylodil s asi třítisícovou armádou na západním pobřeží Gotlandu. Dánské vojsko bylo vedeno osobně dánským králem Valdemarem a skládalo se z dánských a německých vojáků, z nichž mnozí byli žoldnéři z pobaltského pobřeží Německa, s nedávnými zkušenostmi v různých sporech a válkách mezi německými a skandinávskými státy. Druhé straně velel neznámý vůdce, pravděpodobně nižší šlechtic s vojenskými zkušenostmi, a pak armáda složená převážně z dalších drobných šlechticů, jejich družin a svobodných sedláků. Zdá se, že obyčejní vojáci používali poněkud obstarožní, ale stále účinnou ochranu, bylo totiž vykopáno mnoho koster vystrojených kroužkovými košilemi či lamelovými zbrojemi. Jiní možná nosili prošívaný gambeson nebo koženou zbroj, ty však v zemi nepřežily. Mnoho Gotlanďanů nejspíše používalo jen minimální ochranu hlavy, mnoho lebek neslo jen kroužkovou kapuci; po bitvě však mohly být padlým sebrány přilby. Bylo objeveno jen velmi málo zbraní. Pro blízký boj asi obě strany měly meče, lehké sekery, válečná kladiva a palcát.

První den invaze byly vybojovány dvě menší potyčky. Následující den bylo zabito 800 až 1 000 gotlandských vojáků v bitvě v Mästerby u fjälského rašeliniště. Zbytek ostrovní armády ustoupil k Visby, kde marně hledal ochranu, město své brány neotevřelo. Dne 27. července se Gotlanďané postavili Dánům v těsné blízkosti městských hradeb a byli na hlavu poraženi. Počet padlých ostrovanů je odhadován na přibližně 1800 z dvou tisíc, dánské vojsko o síle 2000-2500 mužů ztratilo asi 300 vojáků.

Po bitvě se měšťané Visby rozhodli vzdát, aby se vyhnuli dalším ztrátám. Aby zachránili město před drancováním, zaplatili obyvatelé králi Valdemarovi vysoké výkupné. Toto vybírání příspěvků se následně stalo legendární událostí, ačkoli nelze potvrdit, že k ní skutečně došlo. I přes platbu Dánové stihli vydrancovat několik městských kostelů a klášterů…

            Historické zprávy o velkých ztrátách rolnické armády byly dlouho považovány za přehnané, dokud nebyly objeveny masové hroby. V letech 1811 a 1903 byly objeveny dva masové hroby, ty ale byly zničeny. Tři další hroby byly objeveny v letech 1905, 1912 a 1928-1930 a pečlivě prozkoumány, změřeny a popsány. Další hrob dosud zkoumán nebyl. Prozkoumáno bylo celkem 1200 koster. Většina zranění byla způsobena sekerami, kušemi, meči, palcáty, kopími a oštěpy. Jak bylo ve středověku obvyklé, mrtví přišli o zbraně, helmy a štíty. Letní vedro vedlo k urychlenému pohřbení obětí, které tak nebyly díky rychlému rozkladu obrány úplně o vše využitelné. Bylo nalezeno pouze několik věcí, které mohou být spojeny s dánskými vojáky, včetně váčku na peníze a ozdobné zbroje náležející členovi rodiny Roorda z Fríska.

Visby platilo, ale obchodní práva mu byla zachována. Zbytek ostrova dopadl nesrovnatelně hůře. Je odhadováno, že o život přišlo 2000-5000 Gotlanďanů, pocházejících z asi 1500 statků, tedy asi polovina mužské populace ostrova, který se propadl do nevýznamnosti.

Takže sen pro skoro každého archeologa i antropologa…

 

Ke čtení i dívání

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Visby?fbclid=IwAR1U__RepLnbhhk7rkgjL1ShlyiVNpFvXJEparT8eUYKCqQbZxyNywOwh_s

https://battleofwisby1361.wordpress.com/

https://www.youtube.com/watch?v=h3V24SF64fU


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.