Benátské scudo na Vysočině

07. 04. 2020 – Šimon Kochan

V únoru jsme vás informovali o probíhajícím výzkumu v Jihlavě v ulici U Mincovny 8, kde jsme mezi nálezy zmiňovali olověnou plombu. Při bližším zkoumání jsme však odhalili, že se nejedná o plombu, ale o stříbrnou benátskou tolarovou minci - scudo. Bohužel opisy jsou nečitelné, a tak nevíme, kterému dóžeti benátské republiky tato ražba patří. Mohl to být snad Giovanni I. Cornaro (1625–1629), či Francesco Erizzo (1631–1646), nebo třeba až Giovanni II. Cornaro (1709-1722)? Ražby těchto dóžat si byly velmi podobné. Mince je nyní v rukou konzervátorů Muzea Vysočiny v Jihlavě, třeba se nám po ošetření objeví nějaká další informace, která nám pomůže minci přesněji určit. I když je v našich končinách tento nález poměrně vzácný, není ojedinělý. V roce 2016 se podařil objevit depot téměř 300 mincí z 16. a 17. století v keramické nádobě na katastru obce Dolní Čepí (okr. Žďár nad Sázavou). V souboru se vyskytovalo i šest obdobných benátských tolarových mincí. Nález depotu lze hypoteticky spojit s oblehnutím nedalekého hradu Pernštejn švédskými oddíly na jaře roku 1645. Výzkum v domech U Mincovny 6 a 8 pokračuje a my vás budeme i nadále informovat o nových objevech.

Literatura a zdroje:
Grossmannová, D. - Zimola, D. 2018: Depot mincí z období třicetileté války na katastru Dolní Čepí (okr. Žďár nad Sázavou), Folia numismatica 32/2, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 91-120.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.