Komise ve Starém Bruntále…

19. 11. 2019 – Marek Peška

Minulý pátek jsme se zúčastnili odborné komise při záchranném archeologickém výzkumu prováděném v rámci obnovy kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a jeho nejbližšího okolí. Cílenými sondážemi výzkum navázal na akci při jižní stěně kostela z roku 2011. Že je kostel původně románský, i když tomu z venku nic nenasvědčuje, dokládá krádný románský portál dochovaný pod věží.

 

Z hlediska archeologie středověku je Bruntál spolu se Starým městem výjimečným případem lokace, na kterém máme možnost studovat komplikované počátky českých a moravských měst. Poprvé je zmíněn již v roce 1223 v privilegiu pro město Uničov, ve kterém český Král Přemysl Otakar I. potvrzuje městská práva a zároveň mu povoluje, aby se řídilo magdeburským městským právem „které mají naši měšťané z Bruntálu“. Z čehož se usuzuje, že Bruntál byl založen dříve, snad kolem roku 1210. Což z něj dělá nejstarších institucionální město v našich zemích. Díky archeologii dnes s jistotou víme, že dnešní Bruntál byl založen až ve druhé polovině 13. století. Počátky města spojeného s hornickou činností jsou tedy pevně spjaty s osamocenou románskou basilikou Neposkvrněného početí Panny Marie na kopečku nad Starým Bruntálem. Jak současný archeologický výzkum ukázal, tak zde zřejmě nelze hledat počátky města, tak jak si je obvykle představujeme. Spíše jde o udělení magdeburských práv s fojtstvím bez vymezení pevného městského půdorysu. Tato teze však bude i nadále předmětem budoucích výzkumů, které ji vyvrátí či potvrdí. Ostatně i o tom byla v pátek diskuse na místě samém.

 

Komise byla velmi hezky připravená i s posezením a odborným zápisem na městském úřadu. Prezentováno bylo několik sond v exteriéru i interiéru. Bylo konstatováno, že příkopy okolo kostela nelze prozatím jednoznačně datovat, ale budou z období středověku. Nenachází se zde žádné intenzivní sídlištní osídlení. Sondy při kostele odhalily základy stěn někdejší románské trojlodní baziliky s věží (?) a významně upřesnily její půdorys. Výzkum bude pokračovat ještě drobnými sondážemi a zaměřením kostela i vykopávek. Potom se můžeme jen těšit na konečnou publikaci, kterou kolegové z Ostravského NPÚ, tak jak je znám, dotáhnou do kýženého konce. Pokud má někdo zájem, tak budou sondy v exteriéru ještě po nějakou dobu přístupné, ale dívejte se prosím pouze přes pásky a na výzkum nevstupujte!

 

K příspěvku také připojuji fotografie z výzkumu a komise v roce 2011 při jižní stěně kostela rozhlasovou zprávu z roku 2012..

 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/nove-vykopavky-u-bruntalu-priblizi-historii-nejstarsi-obce-ceska_201111241837_pcyprich


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.