Freilandmuseum v Bad Windsheimu

14. 11. 2019 – David Merta

Freilandmuseum v Bad Windsheimu, po našem skanzen, oslavilo už více, jak 30 let své existence. Je věnováno převážně území Frank. Nebo Franků. Duchovním otcem muzea byl a je Konrad Bedal, i v našich končinách známý „bauforscher“. Podle toho také Freilandmuseum vypadá. Velmi dobře. Musím předeslat. Vlastní muzeum vzniklo v místě městské skládky, což lze jen kvitovat. Bylo do něj přeneseno na 100 nejrůznějších staveb z oblasti Frank, jak bylo již řečeno, částečně ale také ze Švábska a Horního Bavorska. Každá z těchto staveb je zajímavá nějak jinak. A to jak z hlediska funkce, tak z hlediska konstrukce. Stavby jsou zde shromážděny do „tématických celků“ (Baugruppe Mittelalter, Baugruppe Industrie & Technikk, Baugruppe Stadt; podle provenience pak Mainfranken und Frankenhöhe, Regnitzfranken und Frankenalb, Altmühlfranken), areálem protéká několik vodotečí se splávky a prahy, které dodávají na malebnosti muzea, všude jsou pak pole nebo zahrádky. Vše je také opatřeno přehlednými popiskami, respektive informačními panely. Nachází se zde dvojice pivovarů, jeden z roku 1699, druhý o 150 let mladší – v něm se dodnes vaří pivo, kterým je zásobována vedle stojící hospoda. Z dalších technických staveb to je především ve svém jádru renesanční mlýn, opatřený dvojím složením a tírna lněného oleje. Stojí zde také dvě cihelny. Jedna z nich, ta ze 14. století, je přenesena z archeologického záchranného výzkumu. V době naší návštěvy v ní probíhal výpal 3800 kusů cihel. Svébytný okrsek pak tvoří středověká vesnička (pod názvem Baugruppe Mittelalter), kde můžeme v interiérech domů popřemýšlet např. nad topeništi a vytápěním domů obecně. K pozorování je zde i množství dalších detailů, jako jsou třeba okna a dveře, vlastní mobiliář, vnitřní členění domů, konstrukce kachlových kamen. Pozornosti samozřejmě nemohou ujít ani konstrukce krovů i vlastních stěn těchto staveb. Prostě, je zde k vidění leccos, zvláště pro archeologa vše ne 2D, jak je navyklý ze své každodenní činnosti, ale pěkně v 3D kvalitě. K muzeu také patří i okrsek tzv. stavební huti v nedalekém městečku, kde jsou při „in situ“ stojící hale z poloviny 15. století (nesoucí název „Der Bauhof“, datace krovů je z let 1441-1442) přeneseny sem jsou také hrázděné středověké měšťanské domy ze 14. a 15. století (v době naší návštěvy to byly dva domy datované do let 1322 a 1410). Součástí muzea je také bývalý městský špitální kostel sv. Kiliána, v němž je dnes umístěna expozice různých krovů (expozice se nachází příznačně v krovu kostela, datovaném do rozmezí let 1415 – 1421) a výstava z archeologických nálezů ze špitální, odpadní jímky (dle popisky jsou nálezy z 15. století). Můžeme si tak popřemýšlet o významu dendrochronologie. Ve vlastním městečku je pak dochována řada středověkých a novověkých hrázděných staveb. Nutno říci, že městečko Bad Windsheim zjevně skanzenem žije. Myslím, že každý, kdo se „nějak“ zabývá historickou architekturou i architekturou obecně, si zde přijde na své. Nelze opomenout z našeho pohledu důležité programy pro školní mládež a také několik výstavních prostor, ve kterých probíhají různé výstavy k tématům spojených s každodenní minulostí ve vztahu k prezentovaným stavbám. Velmi důležité také je, podle mého mínění, že skanzen žije, předvádí se zde nejrůznější výrobní postupy a v neposlední řadě se zde čepuje místní pivo…Za výborný považuji také katalog (nesoucí název Museumshandbuch) přinášející všem přehlednou formou základní údaje k jednotlivým stavbám. Prostě zajímají-li vás staré stavby a máte-li čas a jistou možnost, neváhejte a zajeďte se do Bad Windsheimu podívat. Tak, jako my…byli jsme tam v roce 2008. Dodávám jen, že městečko se nachází asi 35 km západně od Norimberka. Není tedy v dnešní době nijak daleko!!!

http://www.freilandmuseum.de/


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.