Brněnská Trnitá, závěrečná fáze archeologického výzkumu

07. 11. 2019 – Antonín Zůbek

Lidé pohybující se v prostoru tzv. Jižního centra jistě zaregistrovali, že zde v letních měsících vzniklo v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka obrovské staveniště. Souvisí s výstavbou komplexu nazvaného Palác Trnitá. Míjejí ho pěší nebo řidiči pohybující se po Trnité ulici. Možná někteří z prvně jmenovaných neodolali a nahlédli škvírou, co se to za neprůhledným oplocením vlastně děje. Ke spatření byly především velké těžní stroje a nákladní auta a postupně vznikající rozsáhlá a hluboká jáma, budoucí prostor podzemních garáží. Pozornosti zvídavých mohlo uniknout, že i během stavebních prací probíhal stále archeologický výzkum. Šlo o jeho závěrečnou fázi, která byla omezena na dohled zemních prací stavby a dokumentaci výrazně zahloubených situací. Předchozí fáze výzkumu se uskutečnily v předstihu před vlastní realizací stavby na přelomu let 2018 a 2019 a o jejich výsledcích jsme veřejnost stručně informovali na těchto stránkách. Výzkum se tehdy soustředil především na poznání stavebního vývoje tří někdejších usedlostí, které plocha staveniště zasáhla. Patřily k historické osadě Trnitá a jejich počátky lze klást předběžně do období 13. až 15. století. V aktuální fázi výzkumu se podařilo dokumentovat několik objektů, které náležely k vybavení těchto usedlostí ve středních a zadních partiích jejich pozemků. Jednalo se o studny, sklípky a další zatím blíže funkčně neurčené objekty. Terénní podmínky lokality při jejich výrazném zahloubení dokonce umožňovaly zachování dřevěných prvků jejich konstrukcí.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.