Laboratoní hlasatel: Návrat čelenek z Terezína

08. 10. 2019 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková

V březnu tohoto roku jsme se v krátkém příspěvku zmínili o návštěvě restaurátorského pracoviště textilu Národního muzea v Terezíně a to za účelem konzultace konzervace hrobového nálezu ozdobných čelenek. Na čelenkách, které pocházejí z výzkumu hřbitova v Ivančicích, je zastoupen textil,barevný kov, zlato, granáty a perličky. Konzervace takto kombinovaných materiálů u archeologických nálezů je vždy komplikovaná a náročná. Navíc jsou tyto materiály místy prokorodovány a nejdou demontovat, tedy se musely konzervovat dohromady. Na čištění jsme spolupracovali s Veronikou Šulcovou a Dominikou Nagyovou. Ráda bych jim oběna touto cestou ještě jednou poděkovala. Opatrně jsme nečistoty z čelenek vyplavovaly v destilované vodě pomocí jemných štětečků. Dále si děvčata čelenky ponechala a provedla vysušení s následnou adjustací. Tento měsíc se nám čelenky vrátily do Brna. Jak výsledná konzervace dopadla je vidět na přiložených fotografiích.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.