Další výzkum v prostoru hornické aglomerace Staré Hory v Jihlavě

22. 11. 2005 – Petr Hejhal

V říjnu 2005 proběhl záchranný archeologický výzkum v prostoru zaniklé hornické aglomerace v Jihlavě – Starých Horách. V rýze o rozměrech cca 2,5 x 130 metrů bylo zdokumentováno několik zasypaných těžebních jam, relikty úpravárenských objektů a jeden suterén stavby dřevohliněné (srubové? hrázděné?) konstrukce. Objekty datujeme pomocí keramického materiálu do druhé poloviny 13. století. Zatím unikátním jevem na této lokalitě bylo zjištění komunikační vrstvy, cca v délce 100 metrů. Vrstva nasedala na geologické podloží a většina objektů tuto vrstvu narušovala.

Suterén domu dřevohliněné konstrukce


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.