Zápisníček

Novější články:

Laboratorní hlasatel - Skrytý medailon

čtvrtek  31. 01. 2019 – Lenka Kosová – skrýt článek

Ne všechny kovové archeologické nálezy, které máme v laboratoři, je možno konzervovat a čistit. Některé artefakty, které bychom očistili (obrousili), tak zároveň s odstraněním korozních produktů odstraníme i informace jež se do této koroze vtiskly a neodstranitelně se s ní spojili. Týká se to i medailonku z ul. Vojtovy. Tento medailonek pochází z hrobu 7805, byl vložen do textilního pytlíčku a převázán stužkou. Během uložení v zemi se textil díky bezprostřednímu kontaktu s kovem spojil v korozní produkty. Ve chvíli kdy bychom se jej snažili odstranit, navždy tento pytlíček zničíme. Jak tedy zjistit co je na medailonku a nepoškodit obal? Pomohli jsme si rentgenem. Medailon, který se nám skrývá, byl objednán pražskou Křesťanskou akademií v Paříži k oslavám blahořečení Anežky České r. 1876.

Avers: Stojící bl. Anežka Česká v rouše Klarisek, bez nimbu, poněkud obrácená doprava, na hlavě má korunu, po pravém boku u nohou beránka, vlevo štít s českým znakem lva. Ruce sepjaté. Opis ve volném poli kolem ústředního výjevu: BL. ANEŽKA - ČESKÁ. Profilovaný okraj.

Revers: Kristovo poprsí s ovál. nimbem, levice drží na prsou planoucí srdce, které je objato trnovou korunou, pravice na ně ukazuje. V plamenech srdce je vyobrazen kříž. Dole v poli se nachází křížek. Opis ve volném poli kolem ústředního výjevu: BOŽSKÉ SRDCE PÁNĚ. Profilovaný okraj.

Z celého tohoto výzkumu na ul. Vojtova máme pouze dva tyto medailonky. Jeden již výše zmíněný v textilu a druhý pochází z hrobu 3880. Ten se nám podařilo očistit, neboť nebyl v ničem zabalen a při odstranění korozních produktů nehrozilo znehodnocení druhotných informací.

Starší články:
Archív: