Zápisníček

Novější články:

Ohlédnutí za konferencí COL

pátek  30. 11. 2018 – Marek Peška – skrýt článek

V úterý jsem navštívil půlku dvoudenní konference pořádané „Centrem obnovy historického dědictví – COL“, založeného za podpory česko – rakouského Interregu (https://www.col-conference.eu/). Není náhodou, že se setkání konalo v areálu barokního kláštera Louka u Znojma, pro který se již celá desetiletí hledá smysluplný účel využití. V příštím roce bude opravena jeho nejstarší a jediná stojící středověká část tzv. stará škola. Sloužit bude jako místo komunikace a setkávání. Z venku vcelku nezajímavá stavba, zůstávala dlouhá léta stranou a nebyla prohlášena ani za součást Národní kulturní památky Louka. Díky stavebně historickému průzkumu jsem se s kolegy architekty také seznámil, ale to tom až někdy příště. Cílem čerstvě založeného centra není pořádání dalších velkých konferencí, ale hlavně zprostředkování mezioborového a přeshraničního dialogu v širším regionu Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Vedoucím projektu je město Znojmo za spolupráci s architekty s FA VUT Brno a hlavním rakouským partnerem fakulta architektury univerzity v Kremži. Po prvním setkání se prozatím zdá, že se start vydařil. I přes obavy a nervozitu pořadatelů byla účast velmi hojná, více návštěvníků bylo sice z naší strany hranice, ale cestu do Znojma si našli i kolegové z Rakouska. Na prvním setkání byly předneseny spíše obecnější příspěvky, ale v dalších letech by se měly konference soustředit již na konkrétnější témata. Jelikož vztah památkářů (včetně archeologů) na jedné straně a architektů na druhé straně nelze rozhodně hodnotit jako ideální, je dobré, že vznikl další prostor pro dialog. Na konferenci bylo patrné, že opravdu všem jde o památky, jen se na ně každý díváme trochu jinou optikou. Architekti sledují zejména jejich využití a chtěli by do nich otisknout něco i z dnešní doby a památkáři často rigidně stojí za jejich kompletní ochranou. Proto je potřeba neustále komunikovat a obecně tato témata diskutovat, prozatím v rámci konference, ale v budoucnu třeba i na půdě fakult architektury. Osobně to považuji za velmi důležité vzhledem k stále se zužujícímu fondu nikoliv památek, ale historických staveb obecně. Rakouští kolegové nám navíc mohou ukázat některé následování hodné příklady. Proto všem zájemcům o rekonstrukci a ochranu památek radím, nenechte si další ročník konference rozhodně ujít!

https://www.facebook.com/COLproject/

Starší články:
Archív: