návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

U Růžičků

středa  28. 6. 2017 – David Merta, Lenka Sedláčková – skrýt článek

Na Vídeňské 16 v Brně bývala hospoda U Růžičků. Opravdu bývala, protože v červnu došlo k demolici domu a tedy i hospody. Tedy ona tam už hospoda asi tři roky nefungovala, což je škoda. My jsme ji „objevili“, když probíhal archeologický výzkum v sousedství, při výstavbě bytových domů Vídeňská 18-22. Výzkumem se tehdy odkryl raně středověký hřbitov a rotunda. Ona rotunda, o níž zde byla řeč v souvislosti s vinotékou Rock Wine. V tomto kontextu je třeba dodat, že hospoda U Růžičků (tak jsme ji znali my) měla malou zahrádku a ta zahrádka byla nad apsidou rotundy. Takže nejdříve zahrádka, na níž někdy sedávali i brněnští archeologové, aniž by tušili, co je pod nimi, a potom vinotéka…Výzkum začal s očekáváními upřenými především k zpřesnění rozsahu raně středověkého hřbitova severně rotundy. Už nyní se však ukázalo, že se z něj dochovaly pouze torza jistě dvou, možná tří hrobů. Ovšem i zásypy některých středověkých výkopů obsahují lidské kosti i drobky malty z rotundy, což nepřímo odkazuje na jeho existenci i v těchto místech. Raný středověk dále dokládá několik výkopů, zatím ne zcela jasné funkce a určení. Je z nich však vcelku solidní soubor artefaktů, které jejich zánik kladou někam na začátek 11. století. Ze středověkých výkopů, respektive jejich výplní pochází i soubor štípané industrie z mladého paleolitu, který byl zkoumán na vedlejší ploše. Zachytit se podařilo prozatím i jeden objekt z období neolitu – kultury s moravskou malovanou keramikou, ta byla vedle také zastoupena.Vrcholný středověk na parcele domu Vídeňská 16 reprezentuje zřejmě suterén dřevohliněného domu, ale na jistotu si ještě budeme muset počkat. Další stavební vývoj následuje až s určitou časovou přetržkou, i když nějaké stavby jsou v těchto místech zaznamenány i na bayer-zeiserově vyobrazení Brna z roku 1645. Jednalo se zřejmě o dvojici parcel se dvěma menšími, zřejmě hloubkově orientovanými domky. Podobně situaci ukazuje i nedatovaný plán tohoto území z poloviny 18. století (není zde ještě klášter milosrdných bratří, jehož základní kámen byl položen 3. května 1749) . Někdy před rokem 1825 došlo ke sloučení obou parcel a dvojici domů nahradila jedna okapově orientovaná stavba, což dokládá otisk plánu stabilního katastru. Dům si pak svou dispozici ponechal v podstatě i po přestavbě na konci 19., či na začátku 20. století. A v této podobě setrval až do začátku června 2017. Právě při výstavbě zmíněných domů došlo ke snížení terénu na úroveň dnešní komunikace/chodníku, přičemž byly odtěženy raně středověké pohřby i archeologické terény, které se vytvořily na půdním typu (ten je také pryč). Takže dnes sice víme, že i zde hřbitov pokračoval, ale jeho přesný rozsah už nejspíš nikdy nezjistíme, přinejmenším v severním a východním směru…I tak však máme další důležitý střípek do raně středověké starobrněnské aglomerace. A nejen do ní.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english