návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Královská kaple v Plasích etc.

úterý  28. 3. 2017 – David Merta – skrýt článek

Při příležitosti naší účasti na letošní konferenci Dějiny staveb (24. až 26. března 2017), která zřejmě už tradičně probíhala v prostorách NTM v Plasích, jsme navštívili i tzv. Královskou kapli. V minulosti jsme se o to snažili nejméně dvakrát, nutno říct, že nedůsledně, letos byla kaple pro účastníky akce zpřístupněna, takže jsme se až tak snažit nemuseli. Vzhledem k tomu, že kaple je pro své víceméně jasné období vzniku (před rokem 1265 – např. Poche a kol. 1980, 76-77; Kuthan 1994, 304-308; Líbal 2001, 328-329) hojně využívána jakožto srovnávací prvek, nafotili jsme si v rámci možností vše, co nám k nafocení připadalo důležité, abychom si zásadním způsobem v této věci doplnili naši srovnávací sbírku. Při tom nás samozřejmě napadaly nejrůznější věci, respektive co vše by bylo možné v kontextu kaple podnikat a proč už to dávno někdo neudělal…zajímavé je, že on to někdo udělal, a nejvíc právě dávno (Podlaha 1912) a pak už nic moc. Tedy pokud se alespoň základně orientujeme v aktuální literatuře. Naposledy se problematiku doby založení a funkce pokusil řešit František Záruba (2014, 102-106).

Jinak konference proběhla standardně, nevšimli jsme si ničeho vybočujícího. Neabsolvovali jsme ji z nejrůznějších objektivních důvodů celou (cestou tam jednání na Vysočině, které se poněkud protáhlo, ovšem ku prospěchu věci, tudíž doufám, že o této cause vás budeme časem radostně informovat), takže nám něco mohlo uniknout. Předpokládáme však, že se o tom případně dovíme příští rok ve sborníku, ostatně jako vždy.

Ještě poznámka „na okraj“, v rámci vesnických bádání nás letos potěšily příspěvky Maroše Volovára z východního Slovenska (ten už měl velmi pěkný příspěvek vloni a hezky jej i publikoval ve sborníku) o amerikánském domě tamtéž a Jiřího Dluhoše z Jindřichova Hradce, který představil početnou kolekci plánů z doby kolem poloviny 19. století týkajících se staveb v oblasti České Kanady. Ten by z toho měl raději vydat knihu, protože téma a hlavně prezentované plány by si to zasloužily (- tzv. hraběcí rada, ty se ostatně dávají nejlépe).

Literatura ke Královské kapli: Podlaha, A. 1912: Soupis památek, 37. Politický okres kralovický, Plasy – Dvojitá kaple "královská", 194-197; Poche, E. a kol. 1980: Umělecké památky Čech P/Š; Kuthan, J. 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců, 304-307; Líbal, D 2001: Katalog gotické architektura v České republice do husitských válek, 328; Záruba, F. 2014: Hradní kaple. I. doba přemyslovská.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english