Zápisníček

Novější články:

Fragment destilačního přístroje z Veselé (a jeden dávný experiment)

úterý  28. 02. 2017 – Lenka Sedláčková – skrýt článek

K zajímavým nálezům z výzkumu na Veselé patří bezesporu i zlomek alembiku, v našem případě pouze horní část zvoncovitého cylindru se zbytkem kruhového závěsu, ke kterému původně asi náležela i spodní varná nádoba, která však nalezena nebyla.
Nálezy destilačních přístrojů nejsou nijak časté, ale čas od času se s nimi v literatuře setkáme. Dobře známé jsou nálezy maďarské, resp. téměř cele dochovaný exemplář z hradu Köszeg. V našem prostředí za zmínku stojí alchymistická dílna z Prahy – nám. Republiky, kde bylo z více jak 800 zlomků rekonstruováno 22 nástavců a 22 spodních kotlovitých nádob. Právě nálezy z tzv. alchymistických dílen (např. Oberstockstal v Rakousku, Bilär ve Volžském Bulharsku) krásně ukazují různé součásti destilačních aparatur, které bývají častěji vyrobeny ze skla. Tyto dílny však mnohdy byly spíše dílnami řemeslníků pracujících s drahými kovy (např. zlatníků), než alchymistů v dnešním slova smyslu.
V našem případě se o žádnou „vysokou“ alchymii asi nejednalo. Jedna vlaštovka jaro nedělá…Prozatím jen náhodné zlomky těchto přístrojů v brněnském prostředí (tedy alespoň dle naší interpretace) spíše naznačují jejich domácí užívání např. pro výrobu nějakého alkoholického moku.
Nálezy destilačních přístrojů jsme vždy obdivovali, ale ještě více nás zajímalo, zda je opravdu možné skrze tento přístroj „něco“ vyrobit. A tak jsme se již před téměř 10 lety rozhodli to experimentálně ověřit. Výsledky byly uveřejněny v naší „zápisníčkové“ sekci v lednu a dubnu 2008. A jen tak mimochodem - alembik stále perfektně funguje a každoročně je možné ho vidět při experimentální tavbě v Josefovském údolí!

http://www.archaiabrno.cz/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=168&blog_date=2008-01-24blog_archive_date=200801

http://www.archaiabrno.cz/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=169

http://www.archaiabrno.cz/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=196

Starší články:
Archív: