Zápisníček

Novější články:

Hřbitovní kaple sv. Marka v Prüstendorfu (NÖ)

pondělí  28. 11. 2016 – David Merta – skrýt článek

Nějakých 12 km jihozápadně od Mistelbachu se při silnici na Ernstbrunn rozkládá neveliká vesnička Pürstendorf. S predikátem „de Purstendorf“ se psalo ve 12. století více osob. Zřejmě prvním písemně jistým je Rupert von Pürstendorf, o němž víme k roku 1351. Samotná vesnice na první pohled nezaujme. Co zaujme, je jižně nad vesnicí stojící kostel, dnes označovaný jako hřbitovní kaple. Kostel zasvěcený sv. Markovi je orientovaná stavba s obdélnou lodí, odsazeným polygonálním presbytářem, k němž se z jihu přimyká nezvyklá okrouhlá sakristie (chvíli jsme dumali o tom, zda se nejedná o karner). Už na první pohled zjistíte, že před sebou máte románskou stavbu, respektive loď je románská. Presbytář opatřený opěráky pak vykazuje raně gotické rysy. Nebyl bych si však úplně jistý, že je z mladší stavební fáze, i když slohově by to tak být mělo. Výklenek v jižní zdi interiéru odkazuje k původnímu jižnímu vstupu. K zaklenutí původně plochostropé lodi došlo někdy v 17. nebo 18. století. Kostel byl naposledy opravován v roce 1973 (myšlen asi interiér a omítky). Měli jsme to štěstí (nebo smůlu), že při naší návštěvě byly vidět stopy po odvlhčení presbytáře, respektive tato část kostela byla zvenčí ještě odkopaná. Je tedy patrné, že opěráky jsou stejně staré jako presbytář (což je vcelku logické). Tak dobře patrný už není vztah právě mezi lodí a presbytářem. Ale říkali jsme si, že to možná viděl zavčasu někdo z místních badatelů a nějak celou situaci zdokumentoval. Kromě odvlhčení presbytáře bylo patrno, že došlo k úpravám terénu i v širším okolí, kde bychom si dost dobře dokázali představit existenci nějaké menší rezidence, protože ač dnes je kostel označován jako hřbitovní kaple (hřbitov už je také minulostí), dřív jeho funkce byla nepochybně jiná. A místo samotné si o nějaký dvorec či hrádek přímo koleduje…Takže jsme pořídili alespoň něco fotek a vybarvili si půdorys.

http://www.imareal.sbg.ac.at/noe-burgen-online/result/burgid/998
DEHIO Niederösterreich, nördlich der Donau. Wien 1990.

Starší články:
Archív: