návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Babice u Kelče č. 7 (v roce 2016)

pátek  30. 9. 2016 – David Merta – skrýt článek

Po roční přetržce jsme měli možnost se vrátit do domu číslo 7 v Babicích u Kelče ( viz 8.1.2015). Tentokrát se již na „vážno“ a definitivně vyměňuje podlaha ve světnici, kde jsou již opraveny a zapraveny zdi hliněnou omítkou. Po odstranění prken a snížení podsypů se objevily starší hliněné podlahy. Nemohou patřit k současné fázi domu z roku 1833. důkazem k tomu je vztah ke kamenné podezdívce. Nepřímo to pak dokládají do kruhu vyskládané kameny, které se nachází pod dnešním průvlakem, takřka uprostřed místnosti. Kameny byly (ne moc pečlivě) uloženy v mísovitém výkopu, který přinejmenším dvě starší hliněné podlahy protnul. Lze je, kameny, interpretovat jako podklad pro sloup/mnicha, který spíš nouzově podpíral nějaký průvlak staršího stropu. Jisté to je z toho důvodu, že současný strop, respektive průvlak to nepotřebuje a navíc v místě, kde by byla ona podpěra s průvlakem v kontaktu, se nachází již zmíněné vročení dokládající dobu vybudování stropu. Tím bychom měli světnici za sebou. Pokračovat by se mělo úpravou podlah v bývalé komoře, v kuchyni a komůrce. Začalo se v komůrce, která byla z komory vyčleněna právě při úpravě kuchyně, tedy při jejím rozšíření, kdy se kuchyně zvětšila na úkor komory. Takže v komůrce byla nejdřív odstraněna betonová podlaha. Pod ní se nacházela škvárová izolace ležící na vrstvě písku, následovalo asi patnáct centimetrů stavební suti obsahující zlomky cihel a maltu. Další byla jílovitá úroveň tvářící se na první pohled jako podlaha, která však podlahou být nemohla – nebyla totiž patřičně ulehlá/ušlapaná. K ní však byla dotažena omítka s vápennými líčkami. A pod touto úrovní se nacházela malta, dokládající výstavbu tohoto dílu domu. Následovaly úrovně podlah vzniklých už na podloží, které nesouvisí se současným domem – ty bychom zřejmě mohli dát do souvislosti s podlahami ve světnici.

Dosavadní kusé informace nás tak tedy vedou k předpokladu (míněny i poznatky z roku 2014), že dům se do této pozice dostal již někdy v 17. století, když podle potřeby byly postupně obnovovány jeho jednotlivé konstrukční složky. Je tak pravděpodobné, že v tomto období se v podstatě ustálila i jeho dispozici. Zásadnější přestavba nastala až s adaptací kuchyně a komory, když zároveň bylo vystavěno hospodářské křídlo do dnešní podoby, což se stalo zřejmě někdy na konci 19. století. Výzkum však bude v souladu s opravami domu pokračovat, takže snad ještě něco uvidíme. Tedy doufáme, že uvidíme.

Také jsme pozorovali práce na střeše nad hospodářským křídlem. Zajímavé bylo sledovat, jak se pod novou pálenou krytinou objevila starší úprava z tér papíru a pod ní původní šindele. A jaké různé skrýše a zásobárny si ve střeše vybudovaly veverky nebo nějací jiní šikovní hlodavci…

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english