návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Je to takové zřícené hrad a taky se tady hrabkají archeologové (Kestřany 2015)

středa  26. 8. 2015 – David Merta – skrýt článek

Ve druhém srpnovém týdnu se uskutečnila devátá výzkumná kampaň na Horní tvrzi v Kestřanech. Plocha výzkumu byla neveliká, ale jak konstatoval kolega Václav, za málo peněz hodně muziky. Zkoumali jsme prostor při východní věži, v místech, kde bude třeba sanovat spojovací chodbu ze sklepů pod východním křídlem do podvěží. A také by tam někde v budoucnu měl vést výkop pro vodu ze studny. Plocha výzkumu plynule navazovala na výzkum loňský, který vyplňoval prostor mezi „purkrabstvím“ a východním úsekem hradby. Podařilo se zde dovysvětlit některá vloni nakousnutá zjištění. K novým pak patřilo především to, že zmíněná spojovací chodba byla primárně vstupní šíjí směřující z nádvoří do sklepa věže. Chodbou se šíje stala až ve chvíli, kdy bylo vystavěno východní renesanční křídlo a došlo k propojení nových sklepů se sklepem pod věží. Kamenná konstrukce schodů byla odstraněna, šíje byla přezděna a zaklenuta valenou kamennou klenbou. Její zaklenutí bylo provedeno stejně jako zaklenutí sklepa pod hranolovou věží. Na jižní zeď šíje navazuje na hlínu vyzděná, pěkně lícovaná zeď, o jejímž smyslu zatím nemáme potuchy. Před věží byl zachycen mělký výkop vyplněný štěrkem, který zřejmě sloužil jako děšťový chodníček. Zmíněná vstupní šíje poukazuje na to, že každý ze sklepů, který se na tvrzi, až do renesanční přestavby ve 30. letech 16. století, nacházel, měl svůj vlastní, poměrně rozměrný vstup z nádvoří. V příštím roce by měl výzkum plynule pokračovat navazující plochou z jihu, takže uvidíme, čím nás Horní tvrz ještě překvapí v těchto místech. V každé z výzkumných sezón se totiž objevily pozůstatky nějaké torzální architektury, které pomáhají dokreslit stavební vývoj objektu, a to především v době před renesanční přestavbou. Mimo jiné výzkum Horní tvrze, jejíž stavební vývoj byl v podstatě uspokojivě a jasně vysvětlen již před třiceti lety, jaksi ukazuje, že bádání na většině objektů podobného typu, a to především na těch, které jsou výrazně nebo zcela archeologizovány, je velmi diskutabilní. Dvě, tři sondy a několik střepů může být, a zjevně většinou je, jen velmi povrchní informací k dějinám toho kterého hradu nebo tvrze (ono to většinou jen tak nějak doplňuje známé informace z kusých historických pramenů…). Ještě větší rozpaky pak třeba může budit rekonstrukce a snaha o typologické zařazení těchto archeologizovaných staveb.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english