návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Lidovky v Karlově studánce

úterý  30. 9. 2014 – David Merta - Václav Kolařík – skrýt článek

Od středy 10. do pátku 12. září 2014 pořádal Národní památkový ústav v Karlově studánce konferenci „Výrobní, montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby“. V rámci našich aktivit spojených v poslední době s výzkumy v „žijících“ vesnicích jsme se akce zúčastnili také. Nebyli jsme přítomni ve středu, první den přednášek. Přijeli jsme až na celodenní čtvrteční exkurzi a absolvovali jsme páteční cyklus přednášek. Exkurzi doprovázel usedavý déšť, nicméně byla velmi interesantní a poučná. Probíhala opravdu po celý den, od rána do pozdního večera. V pátek jsme měli přednášku, kterou jsme mínili auditoriu přiblížit problematiku záchranného archeologického výzkum vesnických domů v prostředí historického intravilánu „živé“ vesnice. Tedy vesnických domů, které jsou více či méně přestavovány nebo zcela bourány, aby uvolnily místo pěkným novostavbám. Tento problém je svázán s možností, či nemožností památkové ochrany. V neposlední řadě pak i s financováním případných záchranných archeologických výzkumů. Na základě našich aktuálních zkušeností můžeme směle prohlásit, že takovýto výzkum je takřka srovnatelný s výzkumem městské parcely. A to jak v objemu archeologických terénů, tak i v množství získaných, respektive dokumentovaných archeologických pramenů a nálezů. Jak jsme už v minulosti na tomto místě zmínili, výzkum vesnického „živého“ domu přináší kvantitativně i kvalitativně významně odlišné informace, než od domů/usedlostí zkoumaných v zaniklých středověkých vesnicích (ZSO). V současné legislativě není takováto forma výzkumů řešena. V té budoucí také ne. Takže hrozí, že nenápadně zanikne zásadní a zcela unikátní zdroj informací o jednom z významných segmentů naší historie, který má tu smůlu, že je na okraji současného zájmu. Takže nezbývá, než se zamyslet nad tím, jak tuto zapeklitou věc řešit. Zda je možné doufat v nějaké systémové řešení nebo zkoumat pouze v rámci možností jednotlivých zájemců z řad některých oprávněných institucí…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english