Zápisníček

Novější články:

V Kožené ulici…

pátek  23. 11. 2012 – Petr Holub, Antonín Zůbek – skrýt článek

Minulý týden započal zjišťovací výzkum v oblasti bývalé Kožené ulice. Výzkum je realizován za účelem zjištění dochování archeologických situací v prostoru staveniště Edison Center. Historicky se pohybujeme v oblasti II. předměstské čtvrti, kde byly snad již od 13. století, podél toku Ponávky usídleni koželuzi a jircháři, od nichž pochází také až do novověku dochované názvy ulic. A právě bývalý tok Ponávky je středobodem zkoumaného území. V současné době můžeme pozorovat říční nivu a několikasetletý vývoj úprav koryta a břehů říčky. Přirozené břehy byly v průběhu středověku a novověku opakovaně zpevňovány a upravovány pomocí dřevěných konstrukcí až do vyzdění a překlenutí koryta Ponávky v letech 1882-1884. V rámci výzkumu stojí za pozornost především hojné dochování organických materiálů v  říční nivě. S koželužskou činností můžeme spojovat vydřevenou jámu utěsněnou třetihorním jílem. Doposud však nebyly odhaleny pozůstatky staveb náležejících Kožené ulici…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív: