návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Křest B1

pondělí  30. 1. 2012 – David Merta – skrýt článek

V pondělí 30. ledna 2012 ve 13.00 hodin se v Rytířském sále na Nové radnici uskutečnil křest prvního dílu Dějin Brna 1 (B1). Křest moderoval Libor Blažek z Archivu města Brna, proslov pronesl pan primátor Roman Onderka, rektor MU Mikuláš Bek a ředitel Archivu města Brna František Novák. K vlastnímu projektu Dějin Brna pak pohovořil pan profesor Jiří Malíř a editor dílu Rudolf Procházka. Kulturní vystoupení obstarali Brněnští gajdoši.

Vlastní kniha s podtitulem Od pravěku k ranému středověku má 734 stran včetně vyobrazení v textu a dalších 156 v přílohách. Předmluvu napsal pan primátor, na jejím sepsání se podílelo 16 autorů. Tématicky je tento díl rozdělen do 10. kapitol: 1 Geologie brněnského prostoru (Antonín Přichystal), 2 Krajina města Brna (Antonín Buček – Karel Kirchner), 3 Z dějin brněnské archeologie (Vladimír Podborský – Rudolf Procházka), 4 Lovecké komunity starší doby kamenné (Petr Škrdla), 5 První zemědělci mladší doby kamenné (Martin Kuča), 6 Proměnlivá společnost pozdní doby kamenné (Martin Kuča – Stanislav – Stuchlík), 7 Civilizace doby bronzové (Milan Salaš – Stanislav Stuchlík), 8 Pod nadvládou železa (Jana Čižmářová – Zuzana Holubová), 9 V odlesku antiky (Soňa Klanicová – Balász Komoróczy), 10 V raném středověku (Rudolf Procházka – Martin Wihoda – Dana Zapletalová). Velmi důležitou součást tvoří Soupis archeologických lokalit z období pravěku až raného středověku na území Brna a Soupis použitých pramenů a literatury. Kniha je k dostání ve všech dobrých brněnských knihkupectvích a především v Archivu města Brna, kde stojí 540,- Kč. Takže nezbývá než popřát Bé jedničce, aby byla tak úspěšná jako Kuča, Dřímal nebo Šujan. A taky aby ji následovalo všech očekávaných šest sestřiček a bratříčků.

http://www.archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734&nav02=1739

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english