návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Pokračování výzkumu na Joštově ulici

čtvrtek  27. 1. 2011 – Antonín Zůbek – skrýt článek

Společně se stavebními pracemi se po Novém roce rozjela také další etapa záchranného archeologického výzkumu v západní části Joštovy ulice v Brně. Uskutečnila se od 11. do 21. ledna. V předstihu před stavebníky byly prozkoumány archeologické terény v dalším úseku nově budované kanalizace. O předchozích výsledcích jsme referovali na těchto stránkách 6. prosince 2010. Při stávající etapě se podařilo zachytit pozůstatky zděné zástavby z období novověku. Dokumentovány byly základy dvou po sobě následujících domů. Druhý z nich je zřejmě zachycen na plánu z roku 1825 pod číslem 12. Rozhojnila se sbírka získaných nálezů. Nejčetnější jsou zlomky keramiky a zvířecí kosti. Výjimečně pracovníky potěší nálezy z barevných kovů. Dosud byly objeveny 4 novověké mince, několik šatních spínadel (knoflíky, špendlíky, očka), řetízků, drobných kování a křížek s Kristem. Nalezen byl dále skleněný prstýnek a několik železných předmětů. V jedné z exkavovaných vrstev se silně koncentrovaly fragmenty novověkých keramických dýmek. Několik jich nese rytou a plastickou výzdobu. Pro Brno zcela ojedinělým nálezem se stala sada na čištění dýmky. Vyrobena byla z kosti a spojuje tři různé nástroje. Předběžně ji lze datovat do 18. století.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english