návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Autentičnost a výpovědní hodnota

úterý  31. 8. 2010 – David Merta – skrýt článek

Kestřanské tvrze jsou již pátým rokem vcelku úspěšně rekonstruovány. Tato skutečnost nabízí zajímavé možnosti při sledování dějů z pohledu toho, čemu se obecně říká památková péče. Každá tvrz má jiného majitele, každý majitel má jiné finanční možnosti, částečně i filozofii (což není překvapující). Dolní tvrz je již napohled opravena, chybějící části doplněny (brána), obnoveny střechy, osazena okna, částečně prohlouben příkop, chystá se zobytnění podkroví jižního paláce. Tvrz je nesrovnatelně menší, vše šlo rychleji a lehčeji. Horní tvrz, ke které si majitelé přibrali i zámek a hospodářský dvůr, se vzpamatovává viditelně pomaleji. Tvrz je z pohledu stavební historie i mnohem bohatší a zjevně i „zajímavější“. Na obou objektech je velmi podnětné sledovat tzv. autenticitu, které se opravy snaží dosáhnout. Nejde teď o to, která z tvrzí vypadá lépe. Jde o výpovědní hodnotu, kterou si podrží i do budoucna. Notoricky známé je přece to, že s každou sebemenší a sebelépe z památkového, respektive stavebněhistorického hlediska provedenou opravou se ztrácí v „nějaké“ míře výpovědní hodnota stavby. Nejlépe na tom z tohoto pohledu je pouze udržovaná, ale neopravovaná (nebo jen v nejnutnější míře) památka. Ale jak víme, co nefunguje (= není obývané, či jinak stabilně využívané), je v podstatě k ničemu a nikdo se moc nestará. A navíc jednou za čas pak přicházející opravy jsou vesměs mnohem drastičtější než ty „malé“ průběžné (příkladem nám může být zoufalá oprava ze sedmdesátých let minulého století, která sice zachránila stavby jako celky, ale zcela nenávratně zničila některé aspekty týkající jejich výpovědní stavebněhistorické hodnoty). Takže teď před sebou máme dvě tvrze, jejichž majitelé se snaží o totéž (pokud vím, s institucemi zabývajícími se památkovou péčí jsou oba majitelé v poměrně čilém kontaktu): co nejcitlivěji stavby opravit a nějak smysluplně využívat, aby se dobudoucna uživily. Uvidíme, komu se lépe podaří udržet autenticitu na úkor funkčních požadavků a která tvrz bude mít zajímavější výpovědní hodnotu…

ilustrační
foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english