návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Archeologická komise př revizním výzkumu paláce v Mikulčicích...

pátek  30. 7. 2010 – Marek Peška – skrýt článek

Ve čtvrtek 29. července jsme se zůčastnili archeologické komise pořádané při revizním výzkumu paláce na akropoli v Mikulčicích Archeologickým ústavem AV ČR v Brně. Výzkum je realizován v rámci přeshraničního projektu SF EU „Archeologický park Mikulčice-Kopčany“ (vedoucí partner Masarykovo muzeum v Hodoníně), který byl zahájen v letošním roce a bude probíhat až do roku 2012. Cílem projektu je odkryv pozůstatků slovanské zděné architektury v Mikulčicích a jejich následná stavební úprava. Těmto úpravám předchází archeologická příprava včetně revizního a doplňkového archeologického výzkumu objektů objevených týmem Josefa Poulíka v 50. a 60. letech minulého století. Komise se zůčastnili přední představitelé moravské slovanské archeologie, nechyběli však ani zahraniční účastníci reprezentovaní např. nestorem polské slovanské archeologie prof. Boguslavem Gedigou. Výsledky výzkumu nám přiblížil vedoucí týmu PhDr. Lumír Poláček, který upozornil na řadu problémů při odkryvu situací týmu prof. Josefa Poulíka, ke kterým již neexistuje odpovídající dokumentace (chápejme z hlediska dnešních možností). Patrně nejproblematičtějšími okolnostmi je rozeznávání dozdívek základů paláce ze 60.let od těch původních a sekundární zásypy jam z téhož období. Tyto dvě otázky byly ostatně mezi odborníky nejdiskutovanější. Vlastní výzkum bude dále pokračovat v měsících srpnu a září a v následujících letech budou na řadě i další stavby takže se máme na co těšit. Doufejme, že revizní výzkum přispěje k rekonstrukci mikulčické stratigrafie a konečnému vyhodnocení výzkumu celé lokality, jedná se o jedinečnou příležitost, která se již nemusí opakovat.Cestou z Mikulčic jsme se ještě zastavili na hradisku Pohansko, kde probíhá tuším již třetím rokem výzkum II. kostela. Z hlediska slovanské archeologie se nepochybně jedná o nejpodnětnější výzkum posledních let, tak jen připojuji několik záběrů a připomínám, že i zde proběhne příští týden (5. srpna v 10 hodin) archeologická komise!

http://arub.public08.cz/clanky/mikulcice-valyhttp://www.mikulcice-valy.info

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

a trochu Pohanska ...

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english