návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Archeologický výzkum v Brně na Panenské ulici

středa  27. 5. 2009 – David merta, Petr Holub – skrýt článek

V minulém týdnu začal záchranný archeologický výzkum předcházející výstavbě parkovacího domu na ulici Panenské v Brně (vedle Nové radnice).

V prostoru dnešního parčíku na západní straně ulice Panenské, mezi budovami Nové radnice a novostavby hotelu International, stávaly až do roku 1944 dva domy. Od 14. století měla ulice svůj dnešní název (platea Monialium), související s nárožním „markrabským“ domem, tehdy v držbě starobrněnských cisterciaček. Náležela čtvrti Veselé (quartale Letorum). Podle zápisů z rejstříků městské sbírky z poloviny 14. stol. se jednalo o periferní, méně zdaněné městiště s daní 0,5 groše. V Panenské ulici bylo podle rejstříku z r. 1348 26 domů. Jejich vlastníci byli v opisech rejstříku zřídka uváděni a v letech r. 1346 a 1350 jsou shrnuti pod označením „pauperes de platea Monialium“ (chudina z Panenské). Některá městiště lze rekonstruovat až na základě situace z r. 1645 spolu se zápisy pamětní knihy a sledu rejstřiků z poloviny 14. století).

V letech 1991 a 1992 proběhly v prostoru parku dva archeologické výzkumy realizované v rámci projektu „sanace podzemí“. Jednalo se o tři sondy položené v jižní části parku a zasahující do dvou sousedních městišť. Dvě ze sond odkryly pozůstatky zahloubených dřevohliněných staveb, z nichž jedna je s jistotou interpretována jako suterén dřevohliněného domu. Další čtyři sondy byly v parku hloubeny v rámci pokračujícího projektu sanace podzemí roku 1999. Podařilo zachytit další dva suterény dřevohliněných domů a v zázemí čtyři odpadní jímky. Z jedné z jímek byl získán velmi pěkný soubor italského skla ze závěru 13. století. Tento nález jaksi neodpovídá vlastníkům zmiňovaných v pramenech (oni chudí z Panenské).

Současný výzkum probíhá v místě bývalého dvorního traktu domu č.p. 224, který stál již někdy před rokem 1828. Jak ukazuje výzkum, původně se zde zřejmě nacházel průjezd. Mimo reliktů základového zdiva bylo odkryto a dokumentováno několik barokních a mladších kanalizačních stok. Výzkum by se měl naplno (v celé ploše parku) rozběhnout o letošních prázdninách).

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english