návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Kolektor Veselá Panenská (2)

pátek  27. 2. 2009 – Marek Peška – skrýt článek

V průběhu včerejšího dne pokračovalo „odstraňování„ dřevěné studny o níž jsme v zápisníčku informovali ve středu. Vzhledem ke specifickému způsobu archeologického výzkumu v kolektoru, který někteří z archeologů důvěrně znají, a bezpečnosti, kterou je nezbytné v důlních podmínkách dodržet, byl použit na preparaci celé situace malý bagr. Při vybírání zásypu a „rozebírání konstrukcí“ se naštěstí obsah studny do ražby nevysypal a ve stropě byl na pohled patrný celý půdorys o velikosti 1,2 x 1,2 m. Konstrukce byla řešena poněkud odlišně oproti známému nálezu z Náměstí svobody, o kterém jsme na našich stránkách informovali v roce 2004 (viz studna). Do čtyř rohových sloupů byly vysekány podélné drážky, do nichž byly zasunuty na krajích přiseknuté půlkuláče nebo štípy. Nález jsme se pro jeho malý rozsah a po zkušenostech s předchozí vydřevenou studnou z náměstí Svobody rozhodli pouze vyzvednout a zdokumentovat. Jednotlivé dřevěné prvky byly kresebně a fotograficky dokumentovány na povrchu a následně byly odebrány i vzorky na dendrochronologickou a xylomatární analýzu. Zásyp byl vyvážen malými důlními vozíky na povrch a následně probírán motyčkou v kontejnéru, byl velmi kompaktní a plný organických zbytků, ze kterých byl odebrán vzorek na plavení a následnou paleobotanickou analýzu. Získané nálezy nám poukazují na zánik studny někdy v průběhu 15. století. Jsme zvědaví zda se nám obdobné objekty budou nadále objevovat ve veřejných prostranstvích... Z náměstí Svobody pochází již tři vydřevené studny, z Dominikánského náměstí je to první nález.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english