návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Komise na výzkumu v Lažínkách

pátek  25. 7. 2008 – David Merta – skrýt článek

Za nepříliš příznivého počasí, což mělo pravděpodobně vliv na nevelkou účast komisionářů, proběhla ve čtvrtek 24. července odborná komise na výzkumu předcházejícímu stavbě silničního obchvatu Moravských Budějovic, na katastru obce Lažínky (o vlastním výzkumu bylo na tomto místě referováno). Odkryt byl zřejmě jižní okraj sídlištního areálu z období HD2/HD3 (na časovém zařazení se shodli všichni přítomní). Komise začala dopoledne „in situ“, tedy prohlídkou lokality s podrobným výkladem Petrů Hrubého a Hejhala. Po obědě následovala decentní prezentace obsahující část věnovanou metodice a zabezpečení výzkumu a část shrnující dosavadní poznatky, předveden byl výběr keramiky. Závěrečná diskuse, která proběhla v dělném a přátelském duchu, přinesla několiko doporučení, jež byly vzaty v potaz. Lokalita je zajímavá i tím, že je monokulturní, tedy všechny archeologické aktivity patří jednomu období (ne však jedné generaci), což v jistém smyslu ulehčuje jejich zpracování a interpretaci. Výsledky výzkumu budou velmi zajímavé i z hlediska enviromentu, který je zde takřka v rovnováze s archeologií. Těšit se můžeme i na GIS, který by měl být jedním z primárních výstupů po ukončení akce. Na lokalitě bylo prozatím rozpoznáno více než 2600 výkopů tzv. zemnicemi (Grubenhaus) počínaje a kolíkovými jamkami konče, 90% zmíněných aktivit představují právě sloupové jámy, jamky, jamičky i jamčičky. V této souvislosti, je zajímavý metodologický přístup, jenž prezentoval Petr Hrubý. Pro identifikaci kůlové či sloupové jámy až jamčičky je důležitá znalost podzemních nor, chodeb a jiných systémů malých savců. Pak teprve můžeme jednoznačně oddělit nory od archeologie…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english