návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Ohlédnutí za seminářem „Archeologie, geologie, …“

čtvrtek  28. 2. 2008 – David Merta – skrýt článek

Páteční (22. února) seminář věnovaný přírodním vědám z oblasti geologie a petrografie neměl možná tak vysokou návštěvu jak bychom si představovali a jak by si přednesené příspěvky zasluhovaly, ale zcela jistě splnil očekávanou roli. Úvodní přednáška Miloše Gregora („Využitie mineralogických a petrografických metód při štúdiu historickej keramiky“), která vlastně celou akci vyvolala, byla zaměřena na možnosti, které přináší analýza keramiky. V tomto případě se jednalo o keramiku z doby bronzové a období laténu z prostoru bratislavského oppida. Na zmíněném materiálu byly přiblíženy možnosti analýz a shrnuty výsledky, které jimi byly získány. Následující příspěvek paní docentky Miroslavy Gregerové („Uplatnění mikropetrografických analýz při studiu středověké keramiky z vybraných lokalit“) tuto přednášku doplnil a rozvedl, a to především na základě dvacetileté spolupráce s Rudolfem Procházkou nad keramikou středověkou z Brna a raně středověkou z dalších lokalit (Pohansko, Mikulčice). Právě prostředí brněnské keramiky po té ve zkratce přiblížil Rudolf Procházka. Martin Hložek („Aplikace dalších instrumentálních metod při průzkumu keramiky“) přítomným přiblížil aktuální možnosti archeometrie, kterou se v současnosti zabývá. Praktické možnosti geologie pro terénní archeologické výzkumy přinesly následující dva příspěvky. V prvním z nich přiblížila Lenka Lisá („Využití mikromorfologie v archeologii“) výsledky svého bádání na výzkumu novověké parcely v Tišnově, kde se pomocí mikrogeologie snažila vyřešit funkci a mechaniku úprav, respektive postupného zanášení podlahy sklepa renesančního domu. Ve druhém příspěvku spolu s Alešem Bajerem („Kvartérní výzkumy na území Brna z pohledu geoarcheologie“) referovala o projektu „Vývoj terénního reliéfu na území Statutárního města Brna“, který již šestým rokem probíhá ve spolupráci se společností Archaia Brno. Jedná se o spolupráci, jenž spočívá v geologické „asistenci“ takřka na všech záchranných archeologických výzkumech v Brně. V rámci tohoto systematicky naplňovaného projektu pak dochází k aplikaci nejrůznějších metod jako je již zmíněná mikrogeologie nebo geoarcheologie (=geologické procesy ve vztahu k archeologii). V souvislosti s tímto projektem, jenž lze charakterizovat i jako záchranný geologický průzkum, se rozproudila diskuse nad geologickou stavbou Brna jižně jeho centra. Jedná se o oblast dřívějších koryt vodotečí Svratky, Svitavy a Ponávky, která na sebe váže osídlení v takřka kontinuálním období posledních 7 tisíc let. Právě v těchto místech se rýsuje do budoucna možnost aplikace geologie ve všech odstínech právě v úzké návaznosti na záchranné archeologické výzkumy.Na semináři, který se tradičně konal v prostorách přednáškového sálu TMB, bylo přítomno asi 30 posluchačů. Moderoval Martin Hložek.

Další seminář, tentokrát na téma zpracování keramiky, se zde uskuteční ve čtvrtek 20. března. Všichni zájemci o dané téma, aktivní i pasivní jsou srdečně zváni!

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english