návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Na Lucii v TMB

úterý  18. 12. 2007 – David Merta – skrýt článek

Na Lucii (čtvrtek 13. prosince) se uskutečnil v přednáškovém sále Technického muzea v Brně seminář „Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají uskutečnit“. Akci zaštítilo Ústřední pracoviště NPÚ. Téma semináře bylo ovlivněno kauzou Trnitá. Moderování se chopil Zdeněk Dragoun a Jiří Varhaník. Úvodní referát Rudolfa Procházky (Archaia Brno o.p.s.), Radmily Stránské (ÚOP NPÚ Brno) a Blanky Veselé (ArÚ AVČR Brno) ke kauze Trnitá přednesl R. Procházka. Referát shrnul dějiny osídlení lokality, vývoj celé kauzy od počátku až do současnosti. Mimo to se pokusil pojmenovat chyby, které v průběhu akce nastaly a najít možná řešení. Příspěvek Davida Merty a Marka Pešky (oba Archaia Brno o.p.s.) „Kdo ničí ať platí, kdo platí poroučí??? Aneb archeologie v právním státě“ ve zkratce shrnul asi desítku záchranných archeologických výzkumů z posledních pěti let, na nichž bylo poukázáno na určité „těžkosti“, se kterými se brněnská archeologie potýká. Jak se stavebníky samotnými, tak i s některými oprávněnými organizacemi. Problémy nastávají převážně v oblastech mimo historické jádro (to nebylo při referátu dostatečně zdůrazněno, také je nutno podotknout, že referát vyzněl možná až přehnaně pesimisticky…). Michal Bureš (Archeo Pro o.p.s.) „Případ vybagrované parcely v Praze Vokovicích“ přítomné seznámil s postupem ku stavebníkovi při nerealizovaném výzkumu. Jednalo se o vybagrovanou plochu, kde byl investor donucen následně strpět výzkum alespoň v ještě neponičené části a poté na něj bylo podáno trestní oznámení. O trojici výzkumů na severní Moravě referoval Michal Zezula (Národní památkový ústav ú.o.p. Ostrava, detašované pracoviště Opava) – „Záchranný archeologický výzkum a jeho vymahatelnost“. Jednalo se o výstavbu supermarketu Kaufland ve Frýdku-Místku na okraji historického jádra města, ve jménu obecního ohrožení zcela vybagrovanou parcelu v historickém jádru Příbora a výzkum parcely v Ostravě, kde po ukončení první etapy archeologického výzkumu došlo k vytěžení zbývající plochy. Příspěvek Radka Širokého (ZIP o.p.s.) „Plzeň. Archeologické dědictví v prostoru historických předměstí. Selhání nebo chyba systému?“ se pokusil shrnout současnou problematiku záchranných archeologických výzkumů na historických předměstích Plzně mimo jiné i z pohledu toho, čemu se říká volná soutěž. Téma dne poněkud odlehčil Richard Zatloukal (Národní památkový ústav ú.o.p. v Olomouci) „Archeologie vs stavebník nebo častěji archeologie vs archeologie?“, jenž se objektivně vyjádřil k podmínkám realizace záchranných výzkumů ze strany archeologů i stavebníků. Poukázal tak na dvojici dnes již svým způsobem legendárních výzkumech při výstavbě Prioru v Jihlavě a Olomouci. Šlo mu především o to, že nic není černobílé, jak následně podotknul Zdeněk Dragoun. Za nepřijedšího Petera Baxu (Pamiatkový úrad SR Bratislava), který měl účastníky setkání seznámit se současným stavem zabezpečení archeologické památkové péče na Slovensku, i když trošku z druhého břehu, zaskočil Peter Bednár (ArÚ SAV Nitra). Jeho vystoupení komentovalo praktické zkušenosti získané při realizaci archeologických výzkumů a úskalí, která současný systém nese. Ke všem předneseným příspěvkům byla vedena péčí obou shora jmenovaných pánů poměrně věcná a z našeho pohledu i plodná a smysluplná diskuse, která pak probíhala i v závěru semináře. Ke kauze Kaufland vystoupil Pavel Šimeček, který zdůraznil, že by bylo potřeba vytvořit nějaký mechanismus již na stupni územního plánování, aby se počítalo s archeologickým záchranným výzkumem již od prvopočátků. Jak sdělil J. Varhaník, v současnosti takovouto věc nelze uskutečnit. Jaroslav Peška (AC Olomouc) se pak opakovaně pokoušel dozvědět, jak má jako občan postupovat, když se dostane na místo, kde je ničena archeologická lokalita. Jaké jsou jeho možnosti stavbu zastavit a případně se dostat i na ni, aby zajistil dosvědčující důkazy o ničení archeologického dědictví. V obdobném tématu vystoupil i R. Procházka, který se snažil zjistit, co je povinností příslušných úředníků stavebních a památkových odborů, zda mohou napsat do závazných stanovisek i nějaké obsáhlejší pokyny, které by jednoznačněji nasměrovaly stavebníka k archeologickému výzkumu. Ze strany moderátorů byl vznesen dotaz na Leoše Vaška (Odbor kultury a památkové péče JMK), jak cítil kraj to, že mu byl v případě Trnité ničen majetek. Následná odpověď ukázala, že hlavní problém tkví v tom, že každý chápe daný problém výrazně jinou optikou. Při debatě k problematice Plzně byli shodou okolností přehlédnuti pracovníci tamního muzea (dozvěděli jsme se až po ukončení akce), kteří zřejmě chtěli celou věc osvětlit ze svého pohledu. Tímto se jim alespoň takto omlouváme. Diskuse byla v podstatě i cílem celé akce, která měla v optimálním případě vyústit jakýmsi ponaučením, jak v obdobných případech dle současné legislativy postupovat. To se v celku podařilo, nicméně zazněly hlasy, že by bylo dobré v takovýchto seminářích pokračovat, čemuž jsme samozřejmě rádi. Diskuse je podle našeho mínění také hnacím motorem i v oblasti uplatňování se a směřování archeologie. Semináře se zúčastnilo na šedesát osob. Podáváno bylo drobné občerstvení. Pořízen byl videozáznam. Přislíbeno je publikování přednesených příspěvků a vstupu do i výstupu z diskutované problematiky. Po ukončení akce se většina účastníků přesunula do restauračního zařízení Kotelna, kde pokračovaly kuloáry. Takže příště snad nashledanou…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english