návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Výzkum měšťanských domů na Rašínově ulici

úterý  30. 10. 2007 – David Merta – skrýt článek

Při probíhajícím záchranném archeologickém výzkumu ulice Rašínovy byly mimo hřbitov odkryty i pozůstatky měšťanské zástavby. Jednalo se o základová zdiva a sklepy náležící především bývalému lichtenštejnskému paláci. Palác stával na západní straně ulice Hřbitovní až do své demolice na počátku 20. století. Výzkum odkryl dvojici starších domů, jejichž počátky sahají před rok 1300. Dům stojící přímo při Hřbitovní byl hloubkově orientované obdélné dvoudílné dispozice. Jeho větší část při náměstí byla podsklepená. První písemné prameny k tomuto domu jsou až z poloviny 14. století, kdy zde stál domus lapidea (kamenný dům) Engelprechta Motcha. Pravděpodobně již zabíral obě zmíněné starší středověké stavby. Zároveň s pozůstatky zmíněných staveb se podařilo odkrýt i hospodářské zázemí domu, které představují především zahloubené odpadní jímky. Mimo jímky byl vytěžen i do sprašového podloží zahloubený kvadratický sklípek, který byl zasypán někdy po roce 1300. Vyzvednuty z něj byly i předměty dokládající kovoliteckou činnost majitelů parcely. Mimo jiné se zřejmě podařilo zachytit i část sklepa dřevohliněného domu jenž by představoval nejstarší stavbu ve zkoumaném prostoru. Výzkum probíhal v maximálním rozsahu (až po úroveň rostlého podloží) pouze v trase budoucí kanalizace, která všechny zmíněné archeologické situace včetně reliktů staveb zničí.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english