Zápisníček

Novější články:

Zjišťovací výzkum před výstavbou kliniky MAYO v Brně ...

středa  29. 11. 2006 – Marek Peška – skrýt článek

Tento týden byl pracovníky společnosti Archaia Brno zahájen v areálu Fakultní nemonice u sv. Anny v Brně zjišťovací výzkum před zahájením mediálně sledované stavby kliniky Mayo (ICRC). Úkolem výzkumu je zmapovat z archeologického hlediska celý prostor dotčený stavbou. Zájmové území leží v inundaci tzv. svrateckého náhonu a blízkosti někdejšího středověkého kláštera dominikánek. Charakter a rozsah zástavby ve sledovaném prostoru lze sledovat od 18. století na historických plánech a mapách Brna. Pro středověký původ osídlení v tomto prostoru však nejsou k dispozici historické doklady. Písemně doložená zástavba je nejblíže před branou Brněnskou, na Provaznickém vršku (Lochenberku; statek kostela Všech svatých) a pod Puhlíkem při cestě ke Svratce(náhonu), kde se ovšem jednalo o obydlí chudiny. Ještě na obou v Brně deponovaných vedutách H. B. Beyera a H. J. Zeisera není zobrazena mezi Provaznickým vrškem a Svrateckým náhonem žádná zástavba. Stejnou situaci zobrazují méně přesné veduty, Merianova mědirytina a anonymní plán z knihy Relatione dell assedio di Bruna e de la fortezza di Spilberg. Zástavbu zobrazuje až van Allen zhruba k r. 1690, je však otázka, zda je situace vyobrazena zcela věrohodně. Nejzajímavější pro celou situaci je však blízkost raně středověkého osídlení pod tzv, "Provaznickým vrškem", které úzce souvisí z počátky města Brna ...

Výřez z veduty H. B. Beyera a H. J. Zeisera (šipkou vyznačena poloha plánované kliniky) ... ilustrační foto

Výřez z veduty Folperta van Allena (šipkou vyznačena poloha plánované kliniky) ...ilustrační foto

Výřez z plánu stabilního katastru z 19. století (šipkou vyznačena poloha plánované kliniky) ...ilustrační foto

Starší články:
Archív: