návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Cesta kontra vápenky ...

čtvrtek  26. 10. 2006 – David Merta – skrýt článek

V těchto dnech můžeme být svědky budování lesní komunikace na severním svahu Hádů (nad údolím Svitavy a Těsnohlídkovým údolím), vedená pravděpodobně na samém okraji CHKO. Cesta je přibližně ze dvou třetin dokončena. Její rozměry a s tím spojené zemní práce jsou překvapující. Vzhledem k tomu, že vede terénem, kde jsou poměrně hojně zastoupeny pozůstatky vápenictví (od středověku po 19. století) je s podivem, že trasa protnula pouze jedinou vápenku. Otázkou ovšem zůstává, co vše bylo případně odtěženo nebo v lepším případě zasypáno. Trasa cesty se asi o dvě desítky metrů vyhnula vápenkám nad Obřanským hradem…V těchto místech můžeme předpokládat zázemí výrobního areálu, který se ve třetí třetině 13. století podílel na výstavbě hradu.V trase cesty vznikly poměrně pěkné geologické profily.

Hády http://npr-hady.ic.cz/

vykácený les v trase budoucí cesty ...ilustrační foto

úpravy terénu ...ilustrační foto

vlevo v zářezu cesty patrná vápenka ...ilustrační foto

jeden z úseků cesty pod Šumberou ...ilustrační foto

úsek cesty při vápenkách náležících stavební huti Obřanského hradu ...ilustrační foto

vápenka Obřanského hradu, v pozadí patrná nově vybudovaná cesta ...ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english