Zápisníček

Novější články:

Další prosincová zpráva z průběhu výzkumu na náměstí Svobody v Brně

úterý  20. 12. 2005 – Antonín Zůbek – skrýt článek

V současné době se záchranný archeologický výzkum v prostoru kašny, která bude vybudována na náměstí Svobody, dostal do fáze, kdy jsou zkoumány situace ze 13. století. Mladší aktivity byly po zdokumentování odebrány. V předcházejícím článku zmiňovaný vodovod ze 16. či 17. století byl vyzvednut a předán k laboratornímu ošetření. Ve zkoumané části se skládal z devíti keramických rour, které byly do sebe vzájemně zasunuty. Poměrně dobře se zachovaly čtyři kusy. Byly dlouhé 1 m, měly kruhový průřez o průměru cca 15 cm.Pod vodovodem se nacházela zasypaná stoka ze 13. století. Ve své době odváděla z náměstí dešťovou a odpadní vodu. Podle dosud získaných poznatků se jednalo o otevřený výkop, jehož stěny byly zčásti vyzděny. Z výplně stoky byl získán poměrně početný archeologický materiál v podobě keramických zlomků a zvířecích kostí. Obdobné nálezy jsou získávány i z mohutného souvrství odpadních vrstev, které v daném prostoru dosahuje síly až 2,5 m. Nejnovějším objevem je pod zmíněným souvrstvím uložená dřevěná konstrukce. Odkryta byla dosud jen z části. Proto není ještě znám její účel.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív: