Velké Meziříčí - Hornoměstská 420

V souvislosti se stavbou „Pizzerie – bowling“ ve Velkém Meziříčí – Hornoměstská 420, na parc. č. 741 a 742 byl proveden 13.9. 2002 na předmětné stavbě záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Objeveny byly tři odpadní jámy z 15. až 18. století, vyplněné stavebním materiálem ze shořelých dřevohliněných staveb.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21