Velké Meziříčí - Hornoměstská 420

V souvislosti se stavbou „Pizzerie – bowling“ ve Velkém Meziříčí – Hornoměstská 420, na parc. č. 741 a 742 byl proveden 13.9. 2002 na předmětné stavbě záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Objeveny byly tři odpadní jámy z 15. až 18. století, vyplněné stavebním materiálem ze shořelých dřevohliněných staveb.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka