publikace a konference

Účast na konferencích za rok 2002:

Informační kolokvium České archeologické společnosti Výzkumy v Čechách 2002 (Národní muzeum Praha 9. 4. - 10. 4. 2003)
Dreslerová, D. - Hrubý, P.: Výzkum hradiště Boudy v roce 2002.

4. ročník konference dějiny staveb (Nečtiny 11.4. - 13.4. 2003)
D. Merta - M. Peška - A. Zůbek: Zástavba západní strany ulice Mečová v Brně v průběhu středověku a raného novověku.
Účast na konferenci M.Peška, D. Merta, P. Hrubý, V. Kolařík

Archeologia Technica (Technické muzeum v Brně 15. 4. 2004)
Hrubý, P.: Archeologický výzkum středověkého hornického okrsku v Jihlavě Starých Horách.
Merta, D.: Městský vodovod z Králova pole v 17. a 18. století.


FORUM URBES MEDII AEVI II (Brno 16.4 až 18.4. 2003)

Výroční kolokvium Přehledy výzkumů 2002 (Moravské zemské muzeum Brno 23 - 24.4. 2003).
Holub, P. - Hrubý, P. - Kováčik, P. - Merta, D. - Zůbek, A.: Horní město Jihlava. Výzkumy v roce 2002.
Holub, P. - Merta, D. - Zůbek, A.: Výzkumy v Ivančicích v roce 2002.
Kováčik, P. - Veselá, P.- Zůbek, A.: Výzkumy v Podivíně v roce 2002.
Procházka, R.: Výzkum parcely na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Merta, D. - Zůbek, A: Sanace brněnského podzemí.
Holub, P.: Rekonstrukce ulice Mozartovy v Brně.
Holub, P. - Merta, D.: Výzkum kartouzy v Králově poli.
Zůbek, A.: Výzkumy v trase kolektoru v Brně - Spálená, Trnitá, Dornych.
Peška, M.: Výzkum divadla Reduta na Zelném trhu v Brně.
Merta, D. - Peška, M.: Rekonstrukce domů v MPR Brno.
Zapletalová, D.: Výzkum v areálu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Přírodovědné metody ve službách archeologie (Brno 20.-23.5.2003)
Merta, D. - Zůbek, A.: Statické založení kostela nanebevzetí panny Marie v Brně - Zábrdovicích.
Hložek, M - Merta, D. - Peška, M.: K problematice kovolitectví v brně pozdního středověku (Dominikánská 1-3).

13. setkání Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/jižní a západní Čechy - Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West - und Südböhmen s tématemSiedlungsstrukturen der Eisenzeit (Hallstatt - und Laténezeit). (Pfreimd, Lkr. Schwandorf, Oberpalz, Bayern 25. 6. - 28. 6. 2003).
Hrubý, P. - Chvojka, O.: Höhenfundstellen der Hallstattzeit im Gebiet von Český Krumlov (Krumau) in Südböhmen.

Hrubý, P.: Horní město Jihlava a nejstarší zástavba 13. století. Výzkumy společnosti Archaia Brno o. p. s. v roce 2002.

Konference konzervátorů a restaurátorů (Brno 16.-18.9.2003)
Účast Daňa, M a Kovářová, M.

XXXV. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku (Hrabušice - Slovenský raj 29.9 - 3.10.2004)

Procházka, R.: Problematika vymezení keramických výrobních okruhů na Moravě 10./11. - 14./15. století
Merta, D. - Holub, P. - Peška, M. - Zůbek, A.: Středověké kláštery v Brně.
Zapletalová, D.: Výzkumy v areálu kláštera Milosrdných bratří na Starém Brně.
Účast Merta, D., Holub, P, Kolařík,V., Procházka, R.

Archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy památek (Praha 21.11.2003)
Merta, D. - Peška, M. - Procházka, R. - Holub, P. - Zůbek, A.: Městská archeologie v Brně a stavebně historické průzkumy.

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!