Polná

Na podzim roku 2002 společnost JME, a.s. realizovala výměnu VN a NN v okolí zámku v Polné, přičemž došlo i k záchrannému archeologickém výzkumu. Sledovaný výkop inženýrské sítě vedl od křižovatky ulic Smetanova a Vl. Pitnerové, po západním okraji ulice Žejdlicova až k věži jižní brány zámku, dále přes nádvoří k východní bráně. Zde se stočil na sever, vedl dále obloukem kolem opevnění dále podél Tyršovy aleje až ke křižovatce ulic Na pěšince a Resslovy.
Archeologické situace narušil pouze výkop v úseku ulice Žejdlicovy. Vedl z převážné části těsně podél vnějšího věnce opevnění a dosáhl svou hloubkou geologického podloží, které zde představuje navětralá skála. Příznačně za nejstarší antropogenní aktivity lze považovat terénní úpravu s komunikační úrovní, patrně pozdně středověkého či raněnovověkého stáří. Následují mocné vrstvy sutě (malta, kameny a cihly), dokládající čilý stavební ruch na hradě, resp. zámku v období raného novověku, překryté mladšími terénní úpravami.
Na zbylých úsecích, včetně části vedoucí jižní branou, vnějším nádvořím a východní branou zámku, bylo archeologické zjištění negativní.

První jarní úroda

21. 03. 2024 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Tak nám včera začalo jaro a první letošní úroda celých nádob na sebe nenechala dlouho čekat… Lokalita: Brno, ražba kanalizace na ulici Leitnerova, dvě odpadní jímky z období 14... První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!

21. 03. 2024Sondy v zámeckém zahradnictví v Lednici

21. 03. 2024Výzkum na Masné v Brně, překvapení v nivě

20. 10. 2023Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř