Polná

Na podzim roku 2002 společnost JME, a.s. realizovala výměnu VN a NN v okolí zámku v Polné, přičemž došlo i k záchrannému archeologickém výzkumu. Sledovaný výkop inženýrské sítě vedl od křižovatky ulic Smetanova a Vl. Pitnerové, po západním okraji ulice Žejdlicova až k věži jižní brány zámku, dále přes nádvoří k východní bráně. Zde se stočil na sever, vedl dále obloukem kolem opevnění dále podél Tyršovy aleje až ke křižovatce ulic Na pěšince a Resslovy.
Archeologické situace narušil pouze výkop v úseku ulice Žejdlicovy. Vedl z převážné části těsně podél vnějšího věnce opevnění a dosáhl svou hloubkou geologického podloží, které zde představuje navětralá skála. Příznačně za nejstarší antropogenní aktivity lze považovat terénní úpravu s komunikační úrovní, patrně pozdně středověkého či raněnovověkého stáří. Následují mocné vrstvy sutě (malta, kameny a cihly), dokládající čilý stavební ruch na hradě, resp. zámku v období raného novověku, překryté mladšími terénní úpravami.
Na zbylých úsecích, včetně části vedoucí jižní branou, vnějším nádvořím a východní branou zámku, bylo archeologické zjištění negativní.

Pyšel

29. 05. 2020 – David Merta – zobrazit

Kdysi jsem si pohrával s myšlenkou, že doma nahradím tvrz ze Mstěnic, aby se dalo kde hrát s dřevěnými rytíři, co vyřezal tatínek pro tuto příležitost... Pyšel

28. 05. 2020Sklo v archeologických nálezech severní Moravy a Slezska

27. 05. 2020Altweitra

25. 05. 2020Geocaching na Vlněně

22. 05. 2020Lodní archeologie v Chorvatsku

21. 05. 2020Největší archeologický výzkum v centru Ostravy…

19. 05. 2020Hrad Stalker

18. 05. 2020Vladislav - ohlédnutí za rokem 2019

16. 05. 2020Hrad Cardoness ve Skotsku

15. 05. 2020Raně gotické kamenické prvky z louckého kláštera