Polná

Na podzim roku 2002 společnost JME, a.s. realizovala výměnu VN a NN v okolí zámku v Polné, přičemž došlo i k záchrannému archeologickém výzkumu. Sledovaný výkop inženýrské sítě vedl od křižovatky ulic Smetanova a Vl. Pitnerové, po západním okraji ulice Žejdlicova až k věži jižní brány zámku, dále přes nádvoří k východní bráně. Zde se stočil na sever, vedl dále obloukem kolem opevnění dále podél Tyršovy aleje až ke křižovatce ulic Na pěšince a Resslovy.
Archeologické situace narušil pouze výkop v úseku ulice Žejdlicovy. Vedl z převážné části těsně podél vnějšího věnce opevnění a dosáhl svou hloubkou geologického podloží, které zde představuje navětralá skála. Příznačně za nejstarší antropogenní aktivity lze považovat terénní úpravu s komunikační úrovní, patrně pozdně středověkého či raněnovověkého stáří. Následují mocné vrstvy sutě (malta, kameny a cihly), dokládající čilý stavební ruch na hradě, resp. zámku v období raného novověku, překryté mladšími terénní úpravami.
Na zbylých úsecích, včetně části vedoucí jižní branou, vnějším nádvořím a východní branou zámku, bylo archeologické zjištění negativní.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21