Polná

Na podzim roku 2002 společnost JME, a.s. realizovala výměnu VN a NN v okolí zámku v Polné, přičemž došlo i k záchrannému archeologickém výzkumu. Sledovaný výkop inženýrské sítě vedl od křižovatky ulic Smetanova a Vl. Pitnerové, po západním okraji ulice Žejdlicova až k věži jižní brány zámku, dále přes nádvoří k východní bráně. Zde se stočil na sever, vedl dále obloukem kolem opevnění dále podél Tyršovy aleje až ke křižovatce ulic Na pěšince a Resslovy.
Archeologické situace narušil pouze výkop v úseku ulice Žejdlicovy. Vedl z převážné části těsně podél vnějšího věnce opevnění a dosáhl svou hloubkou geologického podloží, které zde představuje navětralá skála. Příznačně za nejstarší antropogenní aktivity lze považovat terénní úpravu s komunikační úrovní, patrně pozdně středověkého či raněnovověkého stáří. Následují mocné vrstvy sutě (malta, kameny a cihly), dokládající čilý stavební ruch na hradě, resp. zámku v období raného novověku, překryté mladšími terénní úpravami.
Na zbylých úsecích, včetně části vedoucí jižní branou, vnějším nádvořím a východní branou zámku, bylo archeologické zjištění negativní.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka