Polná

Na podzim roku 2002 společnost JME, a.s. realizovala výměnu VN a NN v okolí zámku v Polné, přičemž došlo i k záchrannému archeologickém výzkumu. Sledovaný výkop inženýrské sítě vedl od křižovatky ulic Smetanova a Vl. Pitnerové, po západním okraji ulice Žejdlicova až k věži jižní brány zámku, dále přes nádvoří k východní bráně. Zde se stočil na sever, vedl dále obloukem kolem opevnění dále podél Tyršovy aleje až ke křižovatce ulic Na pěšince a Resslovy.
Archeologické situace narušil pouze výkop v úseku ulice Žejdlicovy. Vedl z převážné části těsně podél vnějšího věnce opevnění a dosáhl svou hloubkou geologického podloží, které zde představuje navětralá skála. Příznačně za nejstarší antropogenní aktivity lze považovat terénní úpravu s komunikační úrovní, patrně pozdně středověkého či raněnovověkého stáří. Následují mocné vrstvy sutě (malta, kameny a cihly), dokládající čilý stavební ruch na hradě, resp. zámku v období raného novověku, překryté mladšími terénní úpravami.
Na zbylých úsecích, včetně části vedoucí jižní branou, vnějším nádvořím a východní branou zámku, bylo archeologické zjištění negativní.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně