Oslavany

V souvislosti s postupnou rekonstrukcí kláštera v Oslavanech upozornil R. Procházka, že je otlučená omítka v prostoru zámeckého nádvoří, které z východní strany uzavírá komplex budov bývalého kláštera cisterciaček. Vzhledem k dlouhodobějšímu zájmu o tuto památku se společnost rozhodla stávající stav zdokumentovat.
Klášter cisterciaček u kostela Panny Marie byl založen roku 1225, kostel pak byl vysvěcen roku 1228, výstavba prvotního areálu byla ukončena před polovinou 13. století. Na počátku 15. století byly budovy poškozeny povodní a posléze i válečnými událostmi. Roku 1526 řádové sestry přešly do kláštera na Starém Brně. Areál byl Volfem Krajířem z Krajku a poté Kryštofem z Althanu přestavěn na renesanční zámek, který vytvořil i dnešní 1. nádvoří. Zámek, respektive fasády byly upraveny klasicistně. Po válce zůstal důsledkem pozemkové reformy v podstatě opuštěn (Kuthan 1994, 279; Kuča 2000, 755).
V areálu kláštera se závěru 80. let minulého století uskutečnil stavebněhistorický průzkum D. Černouškové a P. Borského, který byl částečně doplněn i o zjišťovací archeologickou sondáž (Borský 1993).
Pracovníci společnosti Archaia Brno o.p.s. provedli video a fotografickou dokumentaci 1. nádvoří, kresebně a písemně pak byla dokumentována západní vnější zeď kvadratury v přízemí. Dokumentované zdivo patřilo k první stavební fázi kláštera, byla v něm mimo jiné architektonické prvky mladších fází rozpoznána čtyři románská střílnovitá okénka.


Literatura:

Borský, P. 1993, Výzkum románské architektury na Moravě VI (Oslavany okr. Brno – venkov, bývalý klášter cisterciaček Vallis S. Mariae), SPFFBU F 34 – 36, 183 – 204.
Kuthan, J. 1994, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, 279 – 286.
Oslavany, klášter, terénní dokumentace v archivu Archaia o.p.s..

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka