Oslavany

V souvislosti s postupnou rekonstrukcí kláštera v Oslavanech upozornil R. Procházka, že je otlučená omítka v prostoru zámeckého nádvoří, které z východní strany uzavírá komplex budov bývalého kláštera cisterciaček. Vzhledem k dlouhodobějšímu zájmu o tuto památku se společnost rozhodla stávající stav zdokumentovat.
Klášter cisterciaček u kostela Panny Marie byl založen roku 1225, kostel pak byl vysvěcen roku 1228, výstavba prvotního areálu byla ukončena před polovinou 13. století. Na počátku 15. století byly budovy poškozeny povodní a posléze i válečnými událostmi. Roku 1526 řádové sestry přešly do kláštera na Starém Brně. Areál byl Volfem Krajířem z Krajku a poté Kryštofem z Althanu přestavěn na renesanční zámek, který vytvořil i dnešní 1. nádvoří. Zámek, respektive fasády byly upraveny klasicistně. Po válce zůstal důsledkem pozemkové reformy v podstatě opuštěn (Kuthan 1994, 279; Kuča 2000, 755).
V areálu kláštera se závěru 80. let minulého století uskutečnil stavebněhistorický průzkum D. Černouškové a P. Borského, který byl částečně doplněn i o zjišťovací archeologickou sondáž (Borský 1993).
Pracovníci společnosti Archaia Brno o.p.s. provedli video a fotografickou dokumentaci 1. nádvoří, kresebně a písemně pak byla dokumentována západní vnější zeď kvadratury v přízemí. Dokumentované zdivo patřilo k první stavební fázi kláštera, byla v něm mimo jiné architektonické prvky mladších fází rozpoznána čtyři románská střílnovitá okénka.


Literatura:

Borský, P. 1993, Výzkum románské architektury na Moravě VI (Oslavany okr. Brno – venkov, bývalý klášter cisterciaček Vallis S. Mariae), SPFFBU F 34 – 36, 183 – 204.
Kuthan, J. 1994, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, 279 – 286.
Oslavany, klášter, terénní dokumentace v archivu Archaia o.p.s..

Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková – zobrazit

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech... Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

05. 05. 2024Také letošní teplovody odkrývají stará tajemství…

28. 04. 2024Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

23. 04. 2024Článek v Industrial Archaeology Review

23. 04. 2024Svratecký náhon na Starém Brně

23. 04. 2024Archeologická expozice v želivském klášteře

21. 03. 2024První jarní úroda

21. 03. 2024Pravěké a raně středověké osídlení ve Veselí nad Moravou

21. 03. 2024Kachel vyobrazením Albrechta II. Habsburského a jeho ženy Alžběty Lucemburské s

21. 03. 2024Objev roku 2022 na Hradišti sv. Hippolyta ve Znojmě!