Kolektor Opuštěná - Spálená

Archeologický výzkum při výstavbě sekundárního kolektoru Opuštěná - Spálená

V souvislosti s výstavbou kolektoru probíhal během celého roku 2002 záchranný archeologický výzkum. Prováděla ho Archaia Brno o.p.s. Pracovalo se na úsecích při ulicích Opuštěná a Trnitá, na Dornychu a na ulici Úzké a Spálené, kde výzkum navázal na akci z předešlého roku.

Plocha archeologického výzkumu je součástí oblasti rozkládající se jižně od historického centra města Brna, o které nás zpravují středověké písemné prameny dá se říci jen kusým způsobem. Pro starší období je pak toto území v podstatě velkou neznámou. Dosud hádankou je vývoj a topografie tohoto prostoru především z pohledu určení přesného toku zdejších vodotečí a jejich případných ramen a následného vymezení ploch osídlených v jednotlivých etapách dějin. Jasno do této otázky může vnést jen bedlivě a systematicky prováděné archeologické sledování jmenované oblasti. Předmětný archeologický výzkum poměrně významným způsobem doplnil mapu známých (archeologicky zkoumaných) bodů v inkriminovaném prostoru.

Nejzajímavější objevy byly učiněny přibližně v prostoru Dornychu a ulice Spálené. Výzkum zde rozšířil poznatky, které přinesla už loňská sezóna. Opět potvrdil, že dané území je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v brněnské kotlině. V podstatě unikátní je i zjištění, že poměrně rozsáhlé plochy archeologického terénu jsou zde nenarušeny mladšími zásahy. Nejstarší zkoumané relikty osídlení prostoru pocházejí už z pravěké éry, konkrétně z údobí 1300 až přibližně 100 před Kristem. Podle archeologické terminologie se jedná o mladší dobu bronzovou a starší a mladší dobu železnou. Sídelně atraktivní se daný prostor zdál i našim slovanským předkům, kteří se tu usadily nejpozději v 8. století. Archeologický výzkum prokázal, že osídlení se tu pak více či méně kontinuálně vyvíjelo až do dnešních dnů. Intenzita osídlení se výrazně zvýšila především ve 13. stoletím. Objeveny byly mimo jiné pozůstatky předměstské zástavby, reprezentované dřevohliněnými domy, dvě studny, výrobní objekt a také pozůstatek zděné

vedoucí výzkumu:
Mgr. Antonín Zůbek

KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

06. 04. 2020 – David Merta-Gabriela Stögerová – zobrazit

V angličtině Pottery House, zde Fazekasház, tedy dům hrnčíře. V maďarském Magyarszombatfa se jedná o dům s doškovou střechou postavený v roce 1790. Stavení bylo domovem hrnčíře Jánose Cseke, který zemřel v roce 1922... KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

04. 04. 2020Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...