Jezuitská 13

Před domem Jezuitská 13 byl dokumentován nevelký výkop pro výměníkovou stanici. Vzhledem ke značnému narušení okolního terénu nejrůznějšími inženýrskými sítěmi nebyla dokumentována žádná archeologická situace. Z promíšeného zásypu byl vyzvednut blíže nespecifikovaný kamenický článek.
Literatura a prameny:
Kováčik P. 2001, Brno – Jezuitská 13, rekonstrukce výměníkové stanice LS JmL a.s., nálezová zpráva č.j. 26/01 v archivu Archaia Brno o.p.s..

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21