Jezuitská 13

Před domem Jezuitská 13 byl dokumentován nevelký výkop pro výměníkovou stanici. Vzhledem ke značnému narušení okolního terénu nejrůznějšími inženýrskými sítěmi nebyla dokumentována žádná archeologická situace. Z promíšeného zásypu byl vyzvednut blíže nespecifikovaný kamenický článek.
Literatura a prameny:
Kováčik P. 2001, Brno – Jezuitská 13, rekonstrukce výměníkové stanice LS JmL a.s., nálezová zpráva č.j. 26/01 v archivu Archaia Brno o.p.s..

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně