Jezuitská 13

Před domem Jezuitská 13 byl dokumentován nevelký výkop pro výměníkovou stanici. Vzhledem ke značnému narušení okolního terénu nejrůznějšími inženýrskými sítěmi nebyla dokumentována žádná archeologická situace. Z promíšeného zásypu byl vyzvednut blíže nespecifikovaný kamenický článek.
Literatura a prameny:
Kováčik P. 2001, Brno – Jezuitská 13, rekonstrukce výměníkové stanice LS JmL a.s., nálezová zpráva č.j. 26/01 v archivu Archaia Brno o.p.s..

Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

04. 04. 2020 – Jakub Těsnohlídek a kol. – zobrazit

S příchodem jara jsme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a ÚAM FF MU zahájili přípravné práce před zahájením archeologického výzkumu na stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu... Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...

09. 03. 2020Lodičky