Jezuitská 13

Před domem Jezuitská 13 byl dokumentován nevelký výkop pro výměníkovou stanici. Vzhledem ke značnému narušení okolního terénu nejrůznějšími inženýrskými sítěmi nebyla dokumentována žádná archeologická situace. Z promíšeného zásypu byl vyzvednut blíže nespecifikovaný kamenický článek.
Literatura a prameny:
Kováčik P. 2001, Brno – Jezuitská 13, rekonstrukce výměníkové stanice LS JmL a.s., nálezová zpráva č.j. 26/01 v archivu Archaia Brno o.p.s..

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)