Jaroměřice

V souvislosti s přípojkou kanalizace ke stavbě „Pohostinství Sabina“ proběhl zde na jaře roku 2002 formou dohledu záchranný archelogický výzkum. Pod betonovou dlažbou byla zachycena vrstva novověké terénní úpravy, porušena výkopy pro inženýrské sítě v takové míře, že neporušený starší terén zůstal pouze v bezprostřední blízkosti objektu Žerotínova 18. Zde se pod zmíněnou planýrkou podařilo zachytit mírně zahloubený objekt dle skrovného keramického materiálu zařazeného rámcově do období 13. století. Objekt byl zahlouben do půdního typu, pod kterým bylo již jen písčito-jílovité podloží.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21