Jaroměřice

V souvislosti s přípojkou kanalizace ke stavbě „Pohostinství Sabina“ proběhl zde na jaře roku 2002 formou dohledu záchranný archelogický výzkum. Pod betonovou dlažbou byla zachycena vrstva novověké terénní úpravy, porušena výkopy pro inženýrské sítě v takové míře, že neporušený starší terén zůstal pouze v bezprostřední blízkosti objektu Žerotínova 18. Zde se pod zmíněnou planýrkou podařilo zachytit mírně zahloubený objekt dle skrovného keramického materiálu zařazeného rámcově do období 13. století. Objekt byl zahlouben do půdního typu, pod kterým bylo již jen písčito-jílovité podloží.

První objevy nového roku...

11. 01. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Po vánočním odpočinku jsme se opět vrátili na tzv. Římské náměstí v Brně, abychom nyní již v hloubce cca -9 m od nynějšího povrchu „dozkoumali“ 4 odpadní jímky... První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

23. 11. 2020Podzimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

19. 11. 2020Pútny odznak

14. 11. 2020JEDEN OSUD MUŽE, JENŽ STÁL NA ŠPATNÉ STRANĚ      

11. 11. 2020Zpráva z médií: „Fantastický objev zapomenutého sklepení na Moravském náměstí v Brně“

09. 11. 2020Poklady pod nohami – nové objavy v srdci Třebíče