Jaroměřice

V souvislosti s přípojkou kanalizace ke stavbě „Pohostinství Sabina“ proběhl zde na jaře roku 2002 formou dohledu záchranný archelogický výzkum. Pod betonovou dlažbou byla zachycena vrstva novověké terénní úpravy, porušena výkopy pro inženýrské sítě v takové míře, že neporušený starší terén zůstal pouze v bezprostřední blízkosti objektu Žerotínova 18. Zde se pod zmíněnou planýrkou podařilo zachytit mírně zahloubený objekt dle skrovného keramického materiálu zařazeného rámcově do období 13. století. Objekt byl zahlouben do půdního typu, pod kterým bylo již jen písčito-jílovité podloží.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně