Jaroměřice

V souvislosti s přípojkou kanalizace ke stavbě „Pohostinství Sabina“ proběhl zde na jaře roku 2002 formou dohledu záchranný archelogický výzkum. Pod betonovou dlažbou byla zachycena vrstva novověké terénní úpravy, porušena výkopy pro inženýrské sítě v takové míře, že neporušený starší terén zůstal pouze v bezprostřední blízkosti objektu Žerotínova 18. Zde se pod zmíněnou planýrkou podařilo zachytit mírně zahloubený objekt dle skrovného keramického materiálu zařazeného rámcově do období 13. století. Objekt byl zahlouben do půdního typu, pod kterým bylo již jen písčito-jílovité podloží.

Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023 – Michala Přibylová–Kristýna Kuklová–Jakub Šimík–Martin Fojtík – zobrazit

Při rekonstrukci vozovky I/54 a I/55 ve Veselí nad Moravou byl prozkoumán hřbitov kolem kostela Panny Marie. Během šesti týdnů bylo vyzvednuto celkem 525 pohřbů... Jací byli novověcí obyvatelé Veselí nad Moravou?

20. 10. 2023Archeologický výzkum na Pernštejně 2023

20. 10. 2023Tomografická analýza odhalila podobu razidla z nálezu v Jihlavě

20. 10. 2023Starobrněnský haltýř

07. 04. 2023Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)