Ivančice - Oslavanská

V souvislosti s demolicí starší zástavby a výstavbou nového objektu na parcele číslo 304 při ulici Oslavanské v Ivančicích (okr. Brno-venkov) proběhl v květnu 2002 v jmenované lokalitě záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Výzkum doložil osídlení prostoru už v období pravěku. Další objevené archeologické situace přináležejí až 13. století. Odkryty byly ve většině jámy neznámých funkcí, v jednom případě snad odpadní jáma – jímka, ojedinělá sloupová jamka a jamka, ve které byla uložena keramická zásobnice. Pravděpodobně šlo o nějaký skladovací prostor či skrýš v rámci nějaké stavby. Do 14. či 15. století lze datovat zánik částečně zahloubené stavby sloupové konstrukce, která stála v zadních partiích parcely. Poměrně hustě byly na lokalitě zastoupeny odpadní jámy – jímky z 15./16. století, které obsahovaly bohatý keramický materiál.

Dvě středověké studny ve Velkém Meziříčí

16. 05. 2021 – Šimon Kochan – Renata Neumannová – zobrazit

Probíhající výzkum na stavbě bytového domu Rezidence Balinka v ulici Hornoměstská 35 v prostoru bývalé školy ve Velkém Meziříčí zachytil dvě pozdně středověké studny o kruhovém půdorysu... Dvě středověké studny ve Velkém Meziříčí

07. 05. 2021Počiatky stredoveku na predmestiach (Bratislavská 84)

07. 05. 2021Studna na zámku v Červené Řečici

01. 05. 2021Ohlédnutí za havlíčkobrodským obchvatem – statek U Prchalů

25. 04. 2021Bratislavská ulica v dobe kamennej

22. 04. 2021Neznámá kaple... Poslední ohládnutí za výzkumem v klášteře Brána Nebeská v Předklášteří u Tišnova

22. 04. 2021Drobný výzkum nádvoří kláštera v Dolních Kounicích

18. 04. 2021Záchranný archeologický výzkum na ulici Žabovřeská

15. 04. 2021Nosorožec z Vídeňské

14. 04. 2021Hradby ve Veselí nad Moravou