Ivančice - Oslavanská

V souvislosti s demolicí starší zástavby a výstavbou nového objektu na parcele číslo 304 při ulici Oslavanské v Ivančicích (okr. Brno-venkov) proběhl v květnu 2002 v jmenované lokalitě záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Výzkum doložil osídlení prostoru už v období pravěku. Další objevené archeologické situace přináležejí až 13. století. Odkryty byly ve většině jámy neznámých funkcí, v jednom případě snad odpadní jáma – jímka, ojedinělá sloupová jamka a jamka, ve které byla uložena keramická zásobnice. Pravděpodobně šlo o nějaký skladovací prostor či skrýš v rámci nějaké stavby. Do 14. či 15. století lze datovat zánik částečně zahloubené stavby sloupové konstrukce, která stála v zadních partiích parcely. Poměrně hustě byly na lokalitě zastoupeny odpadní jámy – jímky z 15./16. století, které obsahovaly bohatý keramický materiál.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka