Ivančice - Oslavanská

V souvislosti s demolicí starší zástavby a výstavbou nového objektu na parcele číslo 304 při ulici Oslavanské v Ivančicích (okr. Brno-venkov) proběhl v květnu 2002 v jmenované lokalitě záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Výzkum doložil osídlení prostoru už v období pravěku. Další objevené archeologické situace přináležejí až 13. století. Odkryty byly ve většině jámy neznámých funkcí, v jednom případě snad odpadní jáma – jímka, ojedinělá sloupová jamka a jamka, ve které byla uložena keramická zásobnice. Pravděpodobně šlo o nějaký skladovací prostor či skrýš v rámci nějaké stavby. Do 14. či 15. století lze datovat zánik částečně zahloubené stavby sloupové konstrukce, která stála v zadních partiích parcely. Poměrně hustě byly na lokalitě zastoupeny odpadní jámy – jímky z 15./16. století, které obsahovaly bohatý keramický materiál.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně