Ivančice - Oslavanská

V souvislosti s demolicí starší zástavby a výstavbou nového objektu na parcele číslo 304 při ulici Oslavanské v Ivančicích (okr. Brno-venkov) proběhl v květnu 2002 v jmenované lokalitě záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Výzkum doložil osídlení prostoru už v období pravěku. Další objevené archeologické situace přináležejí až 13. století. Odkryty byly ve většině jámy neznámých funkcí, v jednom případě snad odpadní jáma – jímka, ojedinělá sloupová jamka a jamka, ve které byla uložena keramická zásobnice. Pravděpodobně šlo o nějaký skladovací prostor či skrýš v rámci nějaké stavby. Do 14. či 15. století lze datovat zánik částečně zahloubené stavby sloupové konstrukce, která stála v zadních partiích parcely. Poměrně hustě byly na lokalitě zastoupeny odpadní jámy – jímky z 15./16. století, které obsahovaly bohatý keramický materiál.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21