Brno - Vachova

V souvislosti s pokládáním nové kanalizace a rekonstrukcí povrchu vozovky na Vachově ulici proběhl v srpnu a září 2002 v rámci dané stavby záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Výzkum dokumentoval relikty sídlištních aktivit středověkého města od 13. do 20. století. Nejvýrazněji byly zastoupeny zahloubené suterény dřevohliněných domů a odpadní jámy. V jedné z jímek byly objeveny dokonce celé keramické nádoby ze 16. století. Archeologickým výzkumem získané poznatky nemalou měrou přispívají k rekonstrukci staré topografie této části města. Vachova ulice byla totiž vybudována nově až ve 20. století.

Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21