Brno - Vachova

V souvislosti s pokládáním nové kanalizace a rekonstrukcí povrchu vozovky na Vachově ulici proběhl v srpnu a září 2002 v rámci dané stavby záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Výzkum dokumentoval relikty sídlištních aktivit středověkého města od 13. do 20. století. Nejvýrazněji byly zastoupeny zahloubené suterény dřevohliněných domů a odpadní jámy. V jedné z jímek byly objeveny dokonce celé keramické nádoby ze 16. století. Archeologickým výzkumem získané poznatky nemalou měrou přispívají k rekonstrukci staré topografie této části města. Vachova ulice byla totiž vybudována nově až ve 20. století.

KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

06. 04. 2020 – David Merta-Gabriela Stögerová – zobrazit

V angličtině Pottery House, zde Fazekasház, tedy dům hrnčíře. V maďarském Magyarszombatfa se jedná o dům s doškovou střechou postavený v roce 1790. Stavení bylo domovem hrnčíře Jánose Cseke, který zemřel v roce 1922... KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

04. 04. 2020Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...