Brno - Vachova

V souvislosti s pokládáním nové kanalizace a rekonstrukcí povrchu vozovky na Vachově ulici proběhl v srpnu a září 2002 v rámci dané stavby záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Výzkum dokumentoval relikty sídlištních aktivit středověkého města od 13. do 20. století. Nejvýrazněji byly zastoupeny zahloubené suterény dřevohliněných domů a odpadní jámy. V jedné z jímek byly objeveny dokonce celé keramické nádoby ze 16. století. Archeologickým výzkumem získané poznatky nemalou měrou přispívají k rekonstrukci staré topografie této části města. Vachova ulice byla totiž vybudována nově až ve 20. století.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka