Brno - Vachova

V souvislosti s pokládáním nové kanalizace a rekonstrukcí povrchu vozovky na Vachově ulici proběhl v srpnu a září 2002 v rámci dané stavby záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Výzkum dokumentoval relikty sídlištních aktivit středověkého města od 13. do 20. století. Nejvýrazněji byly zastoupeny zahloubené suterény dřevohliněných domů a odpadní jámy. V jedné z jímek byly objeveny dokonce celé keramické nádoby ze 16. století. Archeologickým výzkumem získané poznatky nemalou měrou přispívají k rekonstrukci staré topografie této části města. Vachova ulice byla totiž vybudována nově až ve 20. století.

První objevy nového roku...

11. 01. 2021 – Lenka Sedláčková – zobrazit

Po vánočním odpočinku jsme se opět vrátili na tzv. Římské náměstí v Brně, abychom nyní již v hloubce cca -9 m od nynějšího povrchu „dozkoumali“ 4 odpadní jímky... První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

23. 11. 2020Podzimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

19. 11. 2020Pútny odznak

14. 11. 2020JEDEN OSUD MUŽE, JENŽ STÁL NA ŠPATNÉ STRANĚ      

11. 11. 2020Zpráva z médií: „Fantastický objev zapomenutého sklepení na Moravském náměstí v Brně“

09. 11. 2020Poklady pod nohami – nové objavy v srdci Třebíče