Brno - Vachova

V souvislosti s pokládáním nové kanalizace a rekonstrukcí povrchu vozovky na Vachově ulici proběhl v srpnu a září 2002 v rámci dané stavby záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Výzkum dokumentoval relikty sídlištních aktivit středověkého města od 13. do 20. století. Nejvýrazněji byly zastoupeny zahloubené suterény dřevohliněných domů a odpadní jámy. V jedné z jímek byly objeveny dokonce celé keramické nádoby ze 16. století. Archeologickým výzkumem získané poznatky nemalou měrou přispívají k rekonstrukci staré topografie této části města. Vachova ulice byla totiž vybudována nově až ve 20. století.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně