Brno - Trnitá

V souvislosti s výstavbou odlučovače ropných látek pro autobusové nádraží Brno – Zvonařka proběhl ve dnech 29.8.-5.9.2002 na ploše předmětné stavby záchranný archeologický výzkum. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Zaznamenány byly novověké vrstvy a do nich zapuštěné relikty staré zástavby, která definitivně podlehla demolici v 80. letech 20. století.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně