Brno - sady Osvobozeni

V souvislosti s hloubením výkopů inženýrských sítí v prostoru sadů Osvobození se ve dnech 6.9. – 26.9. 2002 uskutečnil záchranný archeologický výzkum, který provedla Archaia Brno, o.p.s. I přesto, že provedený archeologický výzkum v konečném důsledku nepostihl vlastní archeologický terén, přinesl přeci jenom důležité poznatky o vertikálně horizontální topografii daného prostoru.

Cornštejn

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal – Jakub Šimík – zobrazit

Na podzim jsme při našich cestách do Podyjí nemohli vynechat ani Cornštejn. Sice jsme pouze vypomáhali Jihomoravskému muzeu ve Znojmě, ale i tak jsme hrad rádi odborně navštívili... Cornštejn

18. 02. 2021Hrob z doby bronzové

18. 02. 2021Obilní jámy z doby bronzové na ulici Hvězdová v Brně

18. 02. 2021Vranov

02. 02. 2021Bítov

11. 01. 2021První objevy nového roku...

23. 12. 2020KDE SE VZAL VÁNOČNÍ STROMEK?

22. 12. 2020Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

15. 12. 2020Pod úkrytom hmly

08. 12. 2020Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně