Brno - Blok 39b

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v létě 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum v prostoru Mozartovy ulice. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Položenými sondami se prokázalo, že dnešní sklon terénu je až výsledkem asanačních prací a nové výstavby na počátku 20. století. Tehdy také byla vytvořena Mozartova ulice. Dříve se zde rozkládala jezuitská kolej, které předcházel klášter augustiniánek Cella Sanctae Mariae, založený roku 1240. Archeologický výzkum byl tedy prováděn v očekávání zisku důležitých informací pro stavební vývoj jmenovaného kláštera a koleje, ale především poznatků o historii prostoru ještě před vlastní výstavbou klášterního komplexu. K té se nám písemné prameny nějakým jasnějším způsobem v podstatě nevyjadřují.
Hlavně v severní části ulice se podařilo narazit na sídlištní pozůstatky ze 13. století, které by podle předběžných vyhodnocení mohly předcházet klášteru. Velkým překvapením byly především relikty kamenného domu. Podle dosavadních poznatků lze usuzovat že byl poměrně rozsáhlý a snad i podsklepený. Toto však ověří až následný archeologický výzkum, který bude na Mozartově ulici probíhat v souvislosti s její rekonstrukcí a budováním nové kanalizace. Většina sond zachytila pozůstatky jezuitské koleje. Jejich vyhodnocení však přinese až komplexnější zpracování. Velmi zajímavým objevem bylo odkrytí zasypaných sklepních prostor severovýchodně presbytáře kostela Nanebevzetí P. Marie. Prozatím však nemohly být sanovány a případně zpřístupněny veřejnosti. Není možné také opominout, že výzkum zachytil ve sprašových návějích jisté indicie, které by v budoucnu mohly vést až k odhalení pozůstatků lidských aktivit v daném prostoru už ze starší doby kamenné.

Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023 – Michal Bučo - Pavel Staněk - Martina Maršíčková - Ondřej Čmelák – zobrazit

Už v průběhu podzimu minulého roku započala rekonstrukce prostoru U tří kohoutů v Ivančicích. Cílem je vybodování nového kruhového obchvatu, který ulehčí dopravě ve městě... Ve stínu hradeb (Ivančice)

07. 04. 2023Archeologie na ulici Spolková v Brně

07. 04. 2023Ohlédnutí za archeologií při rekonstrukci Mendlova náměstí v Brně

12. 02. 2023Zpracování nálezů z novověké jímky ze zámku v Červené Řečici

12. 02. 2023Mendelova podpora archeologie

13. 11. 2022Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov)

09. 10. 2022Podzemí ve Světlé nad Sázavou

29. 08. 2022Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022Na úbočí Starej Hory - Oslavany

16. 06. 2022Mendelova výstavka