Brno - Blok 39b

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v létě 2002 uskutečněn záchranný archeologický výzkum v prostoru Mozartovy ulice. Provedla ho Archaia Brno o.p.s.
Položenými sondami se prokázalo, že dnešní sklon terénu je až výsledkem asanačních prací a nové výstavby na počátku 20. století. Tehdy také byla vytvořena Mozartova ulice. Dříve se zde rozkládala jezuitská kolej, které předcházel klášter augustiniánek Cella Sanctae Mariae, založený roku 1240. Archeologický výzkum byl tedy prováděn v očekávání zisku důležitých informací pro stavební vývoj jmenovaného kláštera a koleje, ale především poznatků o historii prostoru ještě před vlastní výstavbou klášterního komplexu. K té se nám písemné prameny nějakým jasnějším způsobem v podstatě nevyjadřují.
Hlavně v severní části ulice se podařilo narazit na sídlištní pozůstatky ze 13. století, které by podle předběžných vyhodnocení mohly předcházet klášteru. Velkým překvapením byly především relikty kamenného domu. Podle dosavadních poznatků lze usuzovat že byl poměrně rozsáhlý a snad i podsklepený. Toto však ověří až následný archeologický výzkum, který bude na Mozartově ulici probíhat v souvislosti s její rekonstrukcí a budováním nové kanalizace. Většina sond zachytila pozůstatky jezuitské koleje. Jejich vyhodnocení však přinese až komplexnější zpracování. Velmi zajímavým objevem bylo odkrytí zasypaných sklepních prostor severovýchodně presbytáře kostela Nanebevzetí P. Marie. Prozatím však nemohly být sanovány a případně zpřístupněny veřejnosti. Není možné také opominout, že výzkum zachytil ve sprašových návějích jisté indicie, které by v budoucnu mohly vést až k odhalení pozůstatků lidských aktivit v daném prostoru už ze starší doby kamenné.

KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

06. 04. 2020 – David Merta-Gabriela Stögerová – zobrazit

V angličtině Pottery House, zde Fazekasház, tedy dům hrnčíře. V maďarském Magyarszombatfa se jedná o dům s doškovou střechou postavený v roce 1790. Stavení bylo domovem hrnčíře Jánose Cseke, který zemřel v roce 1922... KERAMICKÉ PECE TROCHU JINÉ NEŽ ZNÁME… Dům hrnčíře v Magyarszombatfa, Maďarsko

04. 04. 2020Přípravy na plošné archeologické výzkumy před zahájením stavby obchvatu Havlíčkova Brodu

03. 04. 2020Historie košíkářství

02. 04. 2020Parovod, který přetnul neznámý příkop na Polní...

31. 03. 2020Brusle a bruslení

30. 03. 2020Pokračující práce v Louce...

27. 03. 2020SKLO, LUXUS a EPIDEMIE – reakce na epidemii moru v Evropě v polovině 14. století

26. 03. 2020Stále na Krumlovském zámku…

21. 03. 2020Jaro je tu

17. 03. 2020Archeologický výzkum na brněnských Nových Sadech...