Brno - Beethovenova, Jezuitská

V souvislosti s hloubením výkopů pro telefonní kabel v ulicích Beethovenově a Jezuitské v Brně se v červenci 2002 uskutečnil záchranný archeologický výzkum., který provedla Archaia Brno o.p.s. Sledované výkopy ve své většině nezasáhly archeologické situace. Pouze v severní části Beethovenovy ulice došlo k odhalení reliktů zděných staveb, které byly součástí komplexu jezuitské koleje budované zde od 16. století a zbourané roku 1904.


Mendelova výstavka

16. 06. 2022 – David Merta – zobrazit

Hitem letošního roku je Řehoř Mendel a vše, co s ním souvisí. Má totiž dvousetleté výročí. Neposmívám se. To ani náhodou. I když se přiznám, celá akce mně připadala směšná… Tak už o otci dědičnosti, jako vědy víme takřka vše... Mendelova výstavka

16. 06. 20225.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022Mnich, nebo rytíř?

25. 04. 2022SZ Lysice a záchranný archeologický výzkum

22. 04. 2022Svratecký náhon aneb brněnské Benátky

19. 04. 2022Rekonstrukce Mendlova náměstí

07. 04. 2022Ďáblovi pacholci a stopy po nich

07. 04. 2022Nález hypokausta v želivském klášteře

20. 02. 2022Mizející středověká hradba ve Veselí nad Moravou

20. 02. 2022Archeologický výzkum v Jihlavě Masarykovo nám. 21