Výjimečná historická barvírna v Úštěku

12. 09. 2019 – Róbert Antal, Hynek Zbranek

Prelom rokov 2018 a 2019 (od novembra do apríla) priniesol postupné odkrytie troch industriálnych farbiarenských prevádzok na hranici centra Brna. Po farbiarni na Křenovej ulici prišiel objav veľkej prevádzky v areáli bývalej Vlněny a nakoniec sa podarilo zachytiť pozostatky tzv. Springerovej farbiarni oproti Lidlu na rohu Dornychu a Zvonařky. Tieto netradičné nálezy vzbudili veľký záujem ako odbornej, tak aj laickej verejnosti a tak sme im začali venovať väčšiu pozornosť. Bohužiaľ archeologické výskumy zachytili v Brne iba zničené torzá týchto dielní. Aby sme mohli pochopiť ako celý proces farbenia prebiehal, potrebovali sme vidieť nejakú farbiareň aj stojacu, nezničenú. Veľmi sa nám preto hodilo, keď nás NPÚ oslovilo s možnosťou pozrieť sa do farbiarne v Úštěku, na druhom konci republiky. Keďže sme neboli úplne prví, kto sa farbiarňou zaoberal, mali sme aspoň malú predstavu do čoho ideme. Sám majiteľ dielne, pán Martin Hnilo, má o farbiarňach veľké množstvo informácií a ikonografie, ktoré nám ochotne poskytol. Príbeh jeho dielne ho veľmi zaujíma, preto je rád za každú šancu niečo nové sa o nej dozvedieť. Už pred vyše 10 rokmi skúmali farbiareň kolegovia Ivan Peřina a František Gabriel, nedávno bol tiež dokončený stavebno-historický prieskum, ktorý spravili manželia Miroslava a Eliška Noví. S interpretáciou a pochopením technologických zariadení nám tiež pomohla Michaela Ryšková z NPÚ. Nás čakalo hlavne začisťovanie a podrobná dokumentácia a interpretácia vyhrievacieho zariadenia a blokov pre kotle s farbou. Podobne ako v Brne, aj v tomto prípade sme vysledovali postupné úpravy jednotlivých blokov, ktoré asi súviseli so zmenou paliva z dreveného na čierne uhlie. Vyčistili sme tiež drevenú kaďu zapustenú do zeme, v ktorej bolo skladované modré farbivo na studené farbenie bavlny a odpadový kanálik v okolí kotlov. Vo dvore dielne sme potom vykopali malú sondu, ktorá odhalila pozostatky kamenných základov časti budovy, ktorá tu stála až druhej polovice 20. storočia. Pod základmi sme potom ešte našli do skaly vytesaný priestor, ktorý farbiarenskej dielni predchádzal.

http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=899


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.